Informasjon

Dysleksi

Typiske kjennetegn ved dysleksi

Det kan være vanskelig å avdekke denne tilstanden før skolealder, men enkelte tegn kan tyde på et fremtidig problem. Barn som begynner å snakke sent for alderen, som tregt tar opp nye ord og som har problemer med å lage rim, synes å kunne være i risiko for å utvikle dysleksi. Når barnet begynner på skolen, blir det lettere å avdekke dysleksi. Typisk er den manglende evnen til å kjenne igjen skrevne ord og bokstaver. Det er heller ikke uvanlig at barn med dysleksi har vanskelig for å bearbeide og forstå muntlige instruksjoner, særlig hvis det kommer flere budskap i rask rekkefølge, og da spesielt det å huske rekkefølgen på instruksjonene.

Reversering av ord (for eksempel les og sel) og bokstaver (b og d) er også typisk for barn med dysleksi. Dette er også et fenomen som er hyppig hos små barn, men det retter seg oftest i 6-årsalderen hos barn uten dysleksi. Barn med dysleksi kan forsøke å lese fra høyre mot venstre, de oppfatter ofte ikke likheter og forskjeller mellom bokstaver og ord, og de har ikke noe forhold til naturlig oppdeling av ord og mellomrom mellom ord. Ukjente ord vil også være umulig å uttale.

Forrige side Neste side