Nyhetsartikkel

Enebarn er like populære som barn med søsken

Å vokse opp som enebarn gjør deg ikke mindre sosial.

Å vokse opp som enebarn betyr ikke at du vil få dårligere sosiale egenskaper enn jevnaldrende med søsken.

Mange bekymrer seg for at enebarn som vokser opp uten det sosiale samspillet med søsken, mister viktig trening i sosiale ferdigheter.

Ifølge en ny amerkansk studie trenger vi ikke frykte dette, melder BBC News.

Barnehagebarn stiller svakere

Studien som hadde mer enn 13 000 deltagere fra over 100 ulike skoler, fant at enebarn ble plukket ut som skolevenner like ofte som de som hadde søsken. Deltagerne i studien var fra 11-18 år gamle.

En tidligere studie av barnehagebarn fant at enebarn i denne aldersgruppen stilte svakere i sosiale sammenhenger enn jevnaldrende med søsken. Nå har forskerne funnet at enebarna tar igjen dette i løpet av skoleårene.

I tenårene har antall søsken ingen betydning lenger

For å finne ut av dette gjorde forskerne intervju med deltagerne. Der fikk hver skoleelev i oppgave å peke ut fem gutter og fem jenter fra skolen som de anså som sine venner. Dermed kunne forskerne finne ut hvor populær en elev var, ut i fra hvor mange ganger vedkommende ble pekt ut som venn.

I gjennomsnitt ble elevene i studien pekt ut som venn av fem andre elever. Det var ingen forskjell i hvor ofte de som var enebarn ble plukket ut, sammenlignet med de som hadde søsken. Blant tenåringene hadde antall søsken ingen betydning for popularitet.

Får trent sosiale ferdigheter i skolen

Faktorer som påvirket resultatene, var sosioøkonomisk status, foreldrenes alder, rase, og om barna fortsatt bodde med begge de biologiske foreldrene eller ikke.

En av forskerne bak studien sier til BBC News at mange foreldre bekymrer seg for hva slags innvirkning det kan ha på barn å vokse opp uten søsken. Hun sier videre at hun ikke tror noen behøver å bekymre seg for dette: Barna får gode muligheter til å trene opp sosiale ferdigheter gjennom skolen.