Nyhetsartikkel

Er barnet stresset?

Selv små barn kan være bekymret og føle seg stresset.

Her kan du lese om symptomene på stress blant barn og finne råd om hvordan du kan være til hjelp.

Vi stilles alle overfor krav og vi har ulike måter å møte kravene på. Kravene kommer gjerne utenfra, men kan også komme innenfra en selv - ofte henger dette sammen med hva vi tror vi bør gjøre og hva vi faktisk er i stand til.

Stress kan påvirke alle - også barn.

Det kan være mange årsaker til at barn opplever å være stresset. Mange har ikke tid til å leke kreativt og slappe av etter skolen. Før barnet begynner på skolen, kan seperasjon føre til angst, og dermed stress.

Samtidig er det også viktig å minne om at de fleste tåler stress godt. Stress i seg selv gjør oss ikke syke, men stress som blir for intenst eller pågår over for lang tid kan bli en belastning.

I denne artikkelen kan du lese om symptomer på stress og råd for hvordan du kan være med å hjelpe barnet gjennom utfordringene. Mye av informasjonen er hentet fra det amerikanske helsenettstedet KidsHealth.

Les også: Barn og fysisk aktivitet - en gave for livet

Symptomer på stress

Det er ikke alltid like lett å skjønne at barnet er stresset. Sympotmer på stress kan være kortsiktige atferdsendringer - som humørsvingninger, utagering, endringer i søvnmønster eller sengevæting. Noen barn opplever fysiske smerter som magesmerter og hodepine. Andre igjen kan få problemer med å konsentrere seg, fullføre skolearbeidet eller bli inadvente og trekke seg tilbake og vil være for seg selv.

Yngre barn kan få nye "uvaner" som å suge på tommelen eller tvinne håret. De eldre barna kan begynne å lyve, mobbe andre eller trosse foreldrene.

Et barn som er stresset kan også ha mareritt, problemer med å forlate deg eller overreagere ved mindre problemer. Endringer i skoleprestasjonene kan også forekomme.

Det er ikke sikkert det er så mye som skal til for at barn opplever å bli stresset:

  • Fritidsaktiviteter: Gir barnet uttrykk for at det er for mange aktiviterer på fritididen? Bruk tid på å diskutere fordeler og ulemper ved å slutte i aktiviteten. Hvis det ikke er et alternativ å melde seg av en av fritidsaktivitetene, kan dere lete etter bedre måter å bruke barnets tid på. På den måten tar den voksne ansvar for angsten og stresset barnet opplever.
  • Bekymret for familien: Barn kan også bli stresset hvis de hører foreldrene snakke om problemer på jobb, bekymringer rundt slektningers sykdom, økonomi eller at foreldrene krangler. Det er viktig at foreldrene tenker seg om før de diskuterer vanskelige spørsmål når barn er til stede. Foreldrenes stress og redsel tar gjerne bolig i barna også.
  • Nyheter på TV: Naturkatastrofer, krig og terrorisme kan bekymre barna, og de blir redde for sin egen og familiens sikkerhet. Derfor er det viktig å ha kontroll på, og snakke om det barn ser på TV - på den måten kan du som forelder hjelpe til med å forklare hva de ser.
  • Skilsmisse: Både sykdom, dødsfall av nære og kjære og en skilsmisse kan forsterke det stresset et barn måtte føle i hverdagen. Selv de mest vennskapelige skilsmissene kan være en vanskelig opplevelse for barna. Det er fordi deres grunnleggende sikkerhetssystemet - familien - gjennomgår en tøff forandring. Separerte eller skilte foreldre bør aldri sette barna i en posisjon der de må velge side, eller utsette dem for negative kommentarer om den andre.

Noe av det viktigste du som forelder kan gjøre, er kanskje å la barna vite at du forstår følelsen av å være stresset, og ikke avfeie følelsene som upassende.

Les også: Mer lek med barna reduserer stress

Neste side