Informasjon

Er skolesekken for tung?

En skolesekk tung av lærdom kan bli i meste laget for små skuldre.

En studie av spanske skolebarn viser at skolesekkene er knyttet til ryggsmerter blant barn. Funnene ble publisert i tidsskriftet Archives of Disease in Childhood i 2012, og viser at mange elever bærer på for tunge sekker.

Studien er utført ved to spanske sykehus, og forfatterne skriver at skolebarn ikke bør bære mer enn 10 prosent av kroppsvekten.

Mange bærer tungt

I studien ble det foretatt målinger av elever i alderen 12-17 år fra 11 skoler i Nord-Spania. Den viste at nesten to av tre elever hadde ryggsekker som var for tunge for sin egen kroppsvekt.

Elever med de tyngste sekkene, hadde 50 prosent større sannsynlighet for å få ryggsmerter enn de som hadde de letteste sekkene.

Forskerne sier at ryggsmertene er et større problem for jenter enn for gutter, og at risikoen øker med alderen.

Velg sekk med omhu

Bruk litt tid når du velger sekk til barnet ditt. Ifølge det norske Forbrukerrådet, er dette viktig når du velger sekk:

  • Ta alltid barnet med for å prøve sekken før du handler.
  • Sekken skal ligge inntil størst mulig del av ryggen, ikke hvile på noen få punkter eller i korsryggen.
  • Skulderstroppene må være godt polstret, formsydd og ha brystrem.
  • Alle stropper må kunne reguleres.

Du kan også sammen med barnet gjøre noe selv for at belastningen ikke skal bli så stor:

  • Oppfordre barna til å legge igjen bøker de ikke trenger.
  • Sørg for at barna ikke tar med seg unødvendige ting hjemmefra.
  • Spør om lekser og forsøk å planlegge.
  • Bruk alle rommene i sekken. De tyngste bøkene skal ligge nærmest ryggen.

Feil belastning

Når en ryggsekk full av bøker er plassert feil på skuldrene, kan vekten trekke barnet bakover. Dette må barnet kompensere for på en eller annen måte, noe som igjen fører til feil belastning.

Noen barn bærer ryggsekken over bare én skulder og da blir naturlig nok vekten skeivt fordelt. Ifølge nettstedet Kids Health kan dette utvikle smerter i nedre og øvre del av ryggen og gi press mot nakke og skuldre.

Feilaktig bruk av ryggsekken kan også føre til dårlig holdning. Jenter og yngre barn kan være spesielt utsatt for ryggsekk-relaterte skader fordi de er mindre og gjerne bærer en last som er tyngre i forhold til sin kroppsvekt.

Dessuten kan ryggsekker med stramme, smale stropper som graver i skuldrene, forstyrre sirkulasjonen og klemme mot nerver. Stroppene kan bidra til prikking, nummenhet og svakhet i armer og hender.