Nyhetsartikkel

Ett til to barn i hver skoleklasse har migrene

I Norge har minst 42.000 barn i grunnskolen og 30.000 unge i alderen 16-19 migrene. Mange av dem har ikke fått diagnosen, fordi foreldre og andre voksne ikke forstår at det kan være migrene. Et informasjonsprosjekt om hodepine og migrene hos barn har gitt økt pågang i helsesektoren og bedre mulighet for behandling.

Temaside om Korona

Migrenesymptomene hos barn skiller seg delvis fra voksnes migrene, blant annet ved at anfallene oftest er atskillig kortere hos barn.

-Den viktigste årsaken til at barns migrene ikke blir tatt alvorlig, er at mange barn har adskillig kortere migreneanfall enn voksne. Selv om de er kjempedårlige så kan de være oppe og sprette få timer etterpå. Da er det lett at voksne tenker at barna overdriver sine plager, sier hun. Og dersom de søker informasjon om barnehodepine på nett, så var det før veldig lite nyttig å finne, sier migrenelege Tine Poole.

Hun var initiativtaker til Informasjonsprosjektet «Barnehodepine – Søkeord: Barn + migrene» som startet i 2017. Det fikk midler fra Stiftelsen Dam og er nå i sluttfasen.

Les også vårt intervju med Poole fra 2018: Mange barn med migrene blir oversett

God spredning av informasjonen

Gjennom prosjektet har man laget informasjonsfilmer om barnehodepine og jobbet hardt for å spre de på nett, slik at foreldre og helsepersonell som søker informasjon om migrene hos barn skal finne dem. Så langt har 9200 sett filmene, og budskapet har nådd ut til 177 000 personer via Facebook. I tillegg har en rekke ulike medier omtalt eller lenket til videoene. 

Se filmene og les mer her på nhi.no.

At flere søker informasjon på nett om hodepine og migrene hos barn og unge, betyr at flere foreldre vil oppsøke helsesøstre og fastleger for barnas plager, og forhåpentligvis at flere barn vil få en riktig diagnose og behandling, mener de.

-Jeg har merket en betydelig økt pågang av pasienter som helt klart har funnet meg på nett, sier Tine Poole som deltar som fagperson i filmene.

Kilde: Prosjektet Søkeord: "Barn + Migrene"