Informasjon

Fanget i nettet - sårbare grupper blant barn og unge

Barn med ADHD og barn med aggressiv atferd, er grupper som er særlig utsatte for å utvikle slik avhengighet. Forskere frykter at internettavhengighet vil utvikle seg til å bli en av vår tids store epidemier.

Internettavhengighet blir per i dag ikke regnet som en egen diagnose, men avhengighet av internett er et økende problem på verdensbasis. Flere forskere har derfor ment at internett- og online-spillavhengighet bør bli egne diagnoser i de internasjonale klassifikasjonssystemene. I en studie som ble publisert i Archives of Pediatrics and Adolescent Medicine i oktober 2009, har forskere undersøkt om symptomer på visse psykiske sykdommer hos barn kan forutsi senere internettavhengighet.

Kompenserer for frustrasjoner i det virkelige livet

Forskerne fant at barn med ADHD, aggressive barn og barn som var deprimerte eller led av sosial angst, bør følges nøye slik at man kan forebygge internettavhengighet. Studien viste at ADHD og aggressivhet var ledende risikofaktorer for å utvikle internettavhengighet. Hos jenter var i tillegg depresjon og sosial angst risikofaktorer.

Forskerne mener at biopsykososiale faktorer kan forklare hvorfor særlig unge med ADHD blir fanget av nettet. Ungdommer med ADHD kjeder seg lett og ønsker umiddelbar respons. Når vi bruker internett, får vi kjappe svar, umiddelbar respons, og man kan ha flere vinduer med flere ulike aktiviteter åpne samtidig. Dette kan redusere følelsen av kjedsomhet blant unge med ADHD, noe som gjør dem særlig disponerte for å utvikle avhengighet. De kan gjøre det bra på online-spill og slik kompensere for frustrasjon de møter i den virkelige verden. Mangel på selvkontroll kan også være med å styre dem inn i et avhengighetsforhold. At toleransen til jenter med ADHD er lavere enn den til gutter med ADHD, kan gjøre at jenter med ADHD enda lettere tyr til nettet.

Kan avhengigheten føre unge inn i en voldssirkel?

For barn med en aggressiv holdning kan internett åpne en hel verden der man lovlig kan uttrykke og utføre aggresjon og "voldelige" handlinger. Andre studier har funnet at voldelige spill øker fysisk vold, og internettavhengighet er forbundet med voldelig oppførsel blant unge. Derfor bør nye studier undersøke om avhengigheten fører de unge inn i en ond sirkel, skriver forfatterne.

2293 jenter og gutter på ulike ungdomskoler i Taiwan deltok i studien. Forskerne brukte følgende kriterier for å definere internettavhengighet:

  • Oppslukthet av internett
  • Dårlig impulskontroll
  • Bruker mer tid på internett enn planlagt
  • Toleranseutvikling - behovet for å være på internett øker
  • Abstinensfenomen hvis barnet ikke får tilgang til internett
  • Isolasjonstendens
  • Svekket evne til å ta avgjørelser

Vår tids epidemi?

I en leder i samme utgave av dette tidsskriftet reiser forfatterne spørsmålet om internettavhengighet vil bli en av vår tids epidemier. Anslag fra Kina viser at 15 prosent av kinesiske barn er avhengige av internett. En tilfeldig spørreundersøkelse i USA anslår at en av åtte amerikanere er avhengige av internett. Fritidsbruk av PC blant unge amerikanere mellom åtte og 18 år, ble doblet i tidsperioden 1999-2004. Dersom barn i risikogruppene får nok tilgang til internett, kan forekomsten av internettavhengige barn lett øke - og kanskje bli en av de vanligste, kroniske sykdommene blant barn i vår tid, skriver de.

Onlinespill er ofte omtalt som en vei inn i avhengigheten. Ved onlinespill får deltagerne en annen identitet, de samarbeider med andre deltagere og har ulike prosjekter sammen. Hyppig eller vedvarende tilstedeværelse er både nødvendig og forventet i slike spill - dermed øker dette risikoen for avhengighet. Viktige elementer ved avhengighet er at rusmidlet dominerer tilværelsen, gjentatte mislykkede forsøk på å slutte, humørforstyrrelser knyttet til nedtrappingsforsøk, større bruk enn beregnet eller ønsket, at man lyver om bruken, og at bruken går utover arbeid, studier/utdannelse og familieforhold.

I og med at bruk av internett i så stor grad preger hverdagen til de fleste av oss - også gjennom arbeid og studier, er det ikke så enkelt å holde seg borte fra nettet dersom man ønsker å trappe ned bruken. Mange voksne føler også en sterk dragning mot digitale medier. Vi må ikke la denne dragningen, og problemer med å definere hva internettavhengighet er, hindre oss i å dra kjensel på en kommende epidemi, mener forfatterne.

Både forfatterne bak studien og forfatterne av lederartikkelen presiserer at internettavhengighet er et område det bør forskes mye mer på.

Kilder

Referanser

  1. CH Ko, JY Yen, CS Chen, YC Yeh, CF Yen . Predictive values of psychiatric symptoms for internet addiction in adolescents. Arch Pediatr Adolesc Med 2009; 163: 937-43.
  2. DA Christakis, MA Moreno. Trapped in the Net. Arch Pediatr Adolesc Med 2009; 163: 959-60.