Nyhetsartikkel

Fedre som bruker mye tid med barna har bedre psykisk helse

Fedre kan også oppleve fødselsdepresjon. Å bruke mye tid med barnet det første året, kan virke forebyggende.

Denne artikkelen er mer enn to år gammel og kan inneholde utdatert informasjon

En studie publisert i Frontiers in Psychology1  i mars 2021 viser at fedres engasjement i det første spedbarnsåret påvirker deres mentale helse. 

Studien viser at fedre som involverer seg mest i omsorgen av barna når de er små, viser færre depressive symptomer i løpet av barnets første leveår.

Mens fødselsdepresjon blant mødre er godt studert og omtalt, har det først i det siste blitt mer interesse for lignende symptomer blant nybakte fedre, skriver PsyPost

Les også: Fødselsdepresjon og barselsdepresjon

Økonomiske bidrag

Studien ble utført blant 881 fedre fra USA - alle med lav inntekt. Fedrene ble intervjuet tre ganger i løpet av studieperioden: en måned etter barnets fødsel, seks måneder etter og ett år etter.

I hvert intervju skulle fedrene fortelle om hvor mye de deltok i oppgaver og omsorg knyttet til barnet. De rapporterte også om hvor mye de bidro med det økonomiske:  om i hvor stor grad de kjøpte blant annet mat og leker til barnet.

I tillegg ble fedrene spurt om å estimere hvor mye tid de brukte med babyen sin og hvor mye alenetid de hadde med barnet i løpet av en typisk ukedag og helgedag. Til slutt ble testen Edinburgh postnatal depresjonsskår utført.

Tidlig engasjement

Resultatene viste at fedre som brukte mye tid med spedbarnet og som gjorde innkjøp til barnet en måned etter fødselen, viste minst depressive symptomer i babyens første leveår. Her tok forskerne høyde for ulike demografiske faktorer som alder, etnisitet, utdanning og sivilstatus.

Forskerne mener funnene tyder på at farens tidlige engasjement i spedbarnsomsorg er viktig - selv blant fedre som ikke er gift eller bor sammen med moren. Funnene tyder også på at økonomi var viktig for farsidentiteten: de som var mindre i stand til å bidra med penger til barnet, kan ha en tendens til å ha lav egenverd, noe som igjen fører til depressive symptomer.

Mestringstro blant fedre

- Å ha et stort engasjement for barna er ikke bare bedre for barnet, men det er også bedre for faren, sier Olajide N. Bamishigbin til PsyPost. Han er professor i psykologi ved California State University. Han sier at det er viktig å formidle kunnskap om at fødselsdepresjon blant menn er et alvorlig problem som krever oppmerksomhet. Det påvirker fedre og påvirker dermed hele familien. Det er viktig å ta det på alvor.

Forskerne sier også at funnene deres viser hvor viktig det er å fremme tro på egen mestring blant fedre, spesielt de som blir foreldre for første gang. Forskerne bak studien skriver at ulike intervensjonsprogrammer på nettet har lykkes med å øke mestringsfølesen hos fedre.

Forskerne understreker også at denne studien ikke kan bevise at det er en sammenheng mellom tidlig involvering hos far og fødselsdepresjon. Det at fedre bruker mindre tid med barna sine, kan også være på grunn av at faren var deprimert i utgangspunktet. 

Kilder

Referanser

  1. Bamishigbin O, Wilson D, et.al. Father Involvement in Infant Parenting in an Ethnically Diverse Community Sample: Predicting Paternal Depressive Symptoms. Frontiers in Psychology 2021. doi:https://doi.org/10.3389/fpsyt.2020.578688
  2. https://www.psypost.org/2021/02/fathers-who-are-more-involved-in-early-infant-parenting-show-reduced-depressive-symptoms-59834