Nyhetsartikkel

Flere alvorlige skader forårsaket av batteri

Knappcellebatteri blir stadig mer brukt i ulike produkter. I takt med økt bruk, øker også risikoen for alvorlige skader og død, i forbindelse med at små barn svelger denne type batteri.

Temaside om Korona
Denne artikkelen er mer enn to år gammel og kan inneholde utdatert informasjon

Dette ifølge en rapport som ble publisert i Centers of Disease Control and Preventions MMWR - Morbidity and Mortality Weekly Report, i slutten av august 20121.

Skader på barn som er forårsaket av batterier, har vært dokumentert i medisinsk litteratur i flere tiår. Spesielt bekymringsfullt er det når barn svelger knappcellebatteri, særlig de som er over 20 mm i diameter (omtrent like stort som et kronestykke), som kan sette seg fast i spiserøret, noe som kan medføre alvorlige komplikasjoner eller død.

Flest barn under 4 år

Amerikanske tall viser at 40 400 barn under 13 år (i USA) ble behandlet på akuttmottak for slike skader i perioden 1997-2010. Nesten 3/4 av ulykkene gjaldt barn under fire år. I 69 prosent av tilfellene var batteritype registrert, og i 58 prosent av disse tilfellene var det knappcellebatteri. I perioden 1995-2010, døde 14 barn i USA av skader relatert til inntak av batteri. Dette var barn i alderen 7 måneder til tre år. I 12 av disse tilfellene var det knappcellebatteri.

Batterieksponering som er beskrevet i denne rapporten, inkluderer inntak av batteri, batteri plassert i nesen, og etseskader fra ødelagte batterier.

I 17 prosent av tilfellene som er beskrevet i denne rapporten, ble batterikilden identifisert. Dette inkluderte leker, lommelykter, fjernkontroller, klokker, høreapparat og batteridrevne blinkesmykker.

Les også vår artikkel: Nedsvelget fremmedlegeme hos barn

Økning

Funnene i rapporten viser at det er et økende problem at barn svelger batteri, og særlig gjelder dette knappcellebatteri. Ettersom bruken av slike batteri øker, øker også forekomsten av slike skader. Nyere rapporter viser også en økning av alvorlige eller dødelige utfall.

Tre antatte mekanismer ved batteripåført skade er:

  • Lekkasje av alkalisk væske
  • Vevsskade forårsaket av direkte trykk og utløsning av elektrisk strøm som skader vevet
  • Medisinske eksperter har tilskrevet alvorlige skader og død til den siste mekanismen når knappcellebatteri setter seg fast i spiserøret istedenfor å passere gjennom fordøyelseskanalen.

Skader kan oppstå både svært raskt og sent

Det som ofte kan gjøre det vanskelig å stille diagnosen, er når ingen har fått med seg hva som har skjedd, eller når diagnosen eller behandlingen etter en slik hendelse blir forsinket eller utsatt. Dette skjedde i ni av de 14 tilfellene der barn døde etter å ha svelget batteri.

Typiske symptomer etter inntak av batteri er lite spesifikke. Dette kan gjøre det vanskelig å stille diagnosen - særlig hvis ingen har sett barnet svelge batteriet. Symptomer inkluderer oppkast, magesmerter, feber, diarè, pustebesvær og svelgevansker. Alvorlige komplikasjoner og død er oftest forbundet med 3-volt litium batteri på størrelse med et kronestykke. Dersom et slikt batteri setter seg fast i spiserøret, kan dette forårsake alvorlige brannskader i løpet av bare to timer. Skader kan også oppstå etter at et fastsittende batteri er fjernet. Dødelige blødninger har oppstått over to uker etter fjerning av batteriet.

Kan føre til tap av hørsel

Ifølge Helsebiblioteket inneholder de fleste batteri basiske stoffer som kan gi alkalisk etseskade dersom det er skadet og lekker. Dette kan virke irriterende eller etsende hvis det kommer i kontakt med fuktige slimhinner eller fuktig hud.

Batteri i øre eller nese kan gi etseskader. Sitter batteriet fast i øregangen kan det forårsake skader som hull på trommehinnen, lammelse av nerver i ansiktet, og tap av hørselen.

I tillegg til de alvorlige skadene som kan oppstå dersom et knappcellebatteri setter seg fast i spiserøret, kan batteri som blir sittende fast blant annet forårsake alvorlige ødemer, betennelse i brysthulen (mediastinitt), fistler, sammenvoksninger (strikturer), bukhinnebetennelse, punktering av hovedpulsåren (aortabuen) og død.

Hold batteri utenfor barns rekkevidde

Alle som har omsorg for små barn, bør være oppmerksomme på den faren særlig knappcellebatteri utgjør, og holde alle batteri - samt produkter som inneholder slike batteri (som for eksempel fjernkontroller, høreapparat o.l) utenfor barns rekkevidde. Faren som er forbundet med inntak av slike batteri, er årsaken til at batterirommet på alle leker til barn under tre år, er låst med skruer.

På grunn av de alvorlige konsekvensene som kan oppstå i løpet av kort tid, må alle barn som man mistenker har svelget batteri, straks undersøkes av lege. Vær også klar over at barn kan være motvillige til, eller ikke i stand til, å fortelle at de har svelget et batteri, eller gitt det til et søsken, påpeker forfatterne av CDC-rapporten.

Kilder

Referanser

  1. Centers for Disease Control and Prevention. Injuries from Batteries Among Children Aged <13 Years — . MMWR 2012. www.cdc.gov