Nyhetsartikkel

Folkehelserapport: Ett av fem barn opplever vold fra foreldrene

Ett av fem barn blir lugget, kløpet, ristet eller slått med flat hånd. Det viser Folkehelserapporten utgitt av Folkehelseinstituttet (FHI).

Temaside om Korona

Selv om barn og unge blir utsatt for mindre både alvorlig vold og vold av mildere karakter enn tidligere, er det fremdeles mange barn i Norge som opplever vold fra foreldrene sine. 

Folkehelserapporten utgitt av Folkehelseinstituttet (FHI) omhandler kunnskap og statistikk om helsetilstanden i Norge. I år har rapporten et eget kapittel1 om vold og seksuelle overgrep som FHI har skrevet i samarbeid med Nasjonalt kunnskapssenter om vold og seksuelle overgrep (NKVTS).

Mange barn opplever familievold

Rapporten viser at omtrent ett av 20 barn har i løpet av oppveksten opplevd "barnemishandling i form av alvorlig vold og vold som har gitt synlige skader eller merker, eller har opplevd vold ofte". 

Vold som anses som mindre alvorlig - som å bli lugget, kløpet eller slått med flat hånd - oppleves av ett av fem barn. 

Verdens helseorganisasjon (WHO) definerer psykisk vold på følgende måte: Når barnet blir utsatt for gjentatte sårende, skremmende eller fornedrende kommentarer fra omsorgsgivere.

Ifølge Folkehelserapporten sier over 6 prosent av de spurte i en undersøkelse blant 16-17-åringer at de har vært utsatt for slik type psykisk vold. 

Risiko for mobbing og vold senere i livet

Forfatterne bak rapporten skriver at barn som har vært utsatt for vold, har høyere risiko for å oppleve vold også senere i livet - både i ungdomstiden og voksen alder. De skriver at dette gjelder både seksuelle overgrep og andre former for vold.

Et barn som opplever vold fra familien, har også større risiko enn andre for å bli mobbet på skolen. 

Forfatterne bak rapporten skriver også at vold kan gi en rekke andre konsekvenser: alvorlige fysiske skader, psykiske og somatiske helseplager og sykdom, atferdsforstyrrelser og utviklingsavvik.

"De fleste som utsettes for voldshandlinger, reagerer umiddelbart med frykt, uro, sinne, eller aggresjon, følelse av hjelpeløshet, handlingslammelse eller tristhet. Skam, ensomhet, tap av håp og tillit til seg selv og samfunnet er også vanlig. Mange strever med søvnvansker og smerter", heter det i rapporten.

- Den alvorligste fysiske volden innebærer størst risiko for alvorlige fysiske skader, men også mindre alvorlig vold kan oppleves som alvorlig sett fra barnets ståsted, sier Gertrud Sofie Hafstad, psykolog og forsker ved NKVTS.

Kilder

Referanser

  1. Folkehelserapporten - Helsetilstanden i Norge, Folkehelseinstituttet. www.fhi.no