Nyhetsartikkel

For barns beste

Siri Gjesdahl er leder for kompetansenettverket BarnsBeste, hvor målet at helsehjelp og omsorg ikke bare skal ytes til pasienten, men også til pasientens barn. - Sykdom eller rus påvirker hele familien. Ingen er et individ alene. Vi er individer i en sammenheng. Kanskje særlig som foreldre, sier Gjesdahl.

I 2005 ble det gitt ut en rapport fra SIRIUS og en fra RBUP - den såkalte Aamodt og Aamodt-rapporten - en om barn av rusmisbrukere, og en om barn av psykisk syke. Resultatene viste at oppfølgingen av barn i disse situasjonene var veldig tilfeldig - og ikke god nok. Dette var noe av bakgrunnen for at BarnsBeste ble opprettet i 2007. BarnsBeste er et nasjonalt kompetansenettverk for innsamling, systematisering og formidling av kunnskap om barn som har foreldre med somatiske, psykiske og/eller rusrelaterte lidelser.

Lovendring

- Paralellt med at vi ble startet, jobbet myndighetene med en ny lovgivning for barn som pårørende. Denne loven ble innført 1. januar 2010 og handler om at helsepersonell har plikt til å hjelpe alle barn som er pårørende, altså ikke bare barn som er pårørende til foreldre med rusmisbruk eller psykisk sykdom, sier Gjesdahl.

Hun er svært opptatt av at loven ikke skal være en "sovende lov".

- Denne loven skal gi barn av syke en bedre hverdag. Vi synes loven er et godt verktøy til å ivareta disse barna, men mange lover blir bare stående i en bokhylle eller liggende i en skuffe. Vi vil forfølge denne loven, og sørge for at den blir tatt i bruk, sier Gjesdahl.

Neste side