Nyhetsartikkel

For barns beste

Sikrer barna ved nye journalkrav

Foreløpig vet de ikke hvor stor effekt arbeidet deres har hatt.

- Vi vet at det er større aktivitet rundt temaet. Vi ser mer kartlegging om pasienten har barn. For å etterprøve dette, må vi journalføre i pasientens journal. Først da kan det etterprøves om helsepersonell oppfyller sin plikt med å kartlegge, sørge for informasjon og oppfølging av pasientens barn. Vi jobber nå sammen med Helsedirektoratet, slik at dette skal bli en fast del av journalen. Det finnes mange ulike leverandører av journalsystem, men når det er et krav fra Helsedirektoratet at dette skal være en fast del, må alle etterfølge det, sier Gjesdahl.

Helsedirektoratet har tatt dette inn i revidering av EPJ - standard.

- Alle har vel lest saker i media om barn som har vokst opp uten tilsyn, med syke eller rusede foreldre, og som ingen har oppdaget. Det er viktig å huske at en pasient kanskje bare er innlagt på sykehuset en gang, men problemene kan forfølge deg hele livet. I en slik sammenheng er fastlegen utrolig viktig. En fastlege følger gjerne hele familien, og har en viktig rolle i forhold til alvorlig syke, sier Gjesdahl.

Loven sier at det skal journalføres om pasienten har barn, og om eventuelle barn har fått informasjon. For å kunne etterprøve dette må det ligge inne som en rubrikk i journalen. Spørsmålene i journalen er følgende: Har pasienten barn? Hvem har omsorg for barnet mens mor eller far er innlagt på sykehus? Har barnet fått informasjon og nødvendig oppfølging?

Forrige side Neste side