Nyhetsartikkel

For barns beste

Denne artikkelen er mer enn to år gammel og kan inneholde utdatert informasjon

Barn trenger informasjon

Det fremste målet til Barns Beste, er å sørge for at barna blir ivaretatt når omsorgspersoner blir syke.

- Målet er helsehjelp med omsorg for pasientens barn. At vi alltid skal huske at pasienter har barn. Alle er opptatt av barna sine. Det er jo dem vi først tenker på, dersom vi blir alvorlig syke. Barna trenger informasjon om hva som skjer. Selv de minste barna merker at foreldrene blir annerledes. Barn bekymrer seg. Hverdagen blir annerledes. Tryggheten forsvinner, og de lurer på hva som skjer. De vil gjerne hjelpe til, men så vet de ikke hva som skjer. Da vet de heller ikke hva de kan gjøre. De føler seg ofte ensomme, og lurer på om det er deres skyld. Ofte er det barnehagen eller skolen som først merker at noe er annerledes. Men når de ikke vet hva som skjer, kan de heller ikke hjelpe. Det kan mange ganger hjelpe at læreren vet. De kan ta tak i det og tilrettelegge skoledagen. Helsepersonell skal sørge for et samarbeid om sykdommen til omsorgspersonen, og hverdagen til barnet, sier Gjesdahl.

- De fleste barn blir godt ivaretatt i slike situasjoner, men noen faller utenfor. Vårt mål er at barn skal få være barn, og fortsette å være friske barn. Omsorgen skal omfatte foreldrene og barna. Sykdom eller rus påvirker hele familien. Ingen er et individ alene. Vi er individer i en sammenheng. Kanskje særlig som foreldre, sier Gjesdahl.

Forrige side Neste side