Informasjon

For lite søvn gjør barn overvektige

Barn som får for lite søvn, har økt risiko for å bli overvektige.

Ifølge en studie som ble publisert i Pediatrics (tidsskriftet for den amerikanske barnelegeforeningen) i november 2007, har barn som sover for lite, økt risiko for å bli overvektige.

18 prosent var overvektige i 6.klasse

Det ble brukt informasjon om totalt 785 barn i studien. Halvparten var gutter, og 18 prosent var overvektige i sjette klasse. I tredje og sjette klasse ble informasjon om søvnvarighet og søvnproblemer fremskaffet gjennom samtaler med mødrene. Ved disse kontrollene ble også høyde og vekt målt. Overvekt ble definert som kroppsmasseindeks som er høyere enn 95 percentilen, det vil si høyere enn 95 prosent av befolkningen på samme alder og med samme kjønn.

Nok søvn kan forebygge overvekt

Resultatene viser at kortere søvnvarighet uavhengig av andre faktorer var forbundet med økt sannsynlighet for overvekt i sjette klasse. Kortere søvnvarighet i tredje klasse var også forbundet med overvekt i sjette klasse, uavhengig av hvilken vekt barnet hadde i 3.klasse. Søvnproblemer ble ikke forbundet med overvekt.

Forfatterne bak studien konkluderer at det å sørge for at barnet for nok søvn, kan være en måte å forebygge overvekt på.

Vil du vite mer?