Nyhetsartikkel

Forebygg akeulykker

Aking er gøy - men noen ganger kan det også være farlig. Valg av riktig bakke, riktig akebrett og godt akevett kan redusere risikoen for skader.

Ved å følge disse rådene kan du redusere risikoen for alvorlige akeulykker.

Aking er en viktig og morsom del av vinteren for mange. Både voksne og barn nyter hvert år fine vinterdager i akebakken. Ved å følge visse forholdsregler, kan du sørge for at aketuren blir så trygg som mulig.

Skadene

Ifølge en studie fra det amerikanske tidsskriftet Pediatrics i 20101 er skader som oppstår i akebakken, og som blir behandlet på akuttmottak/legevakt fordelt slik;

  • 26 prosent av skadene er bruddskader
  • 25 prosent er kutt og blåmerker
  • 34 prosent av skadene involverte hodet
  • 51 prosent av skadene oppsto i forbindelse med kollisjoner. Skader fra kollisjoner var den typen skade som oftest endte med hjerneskade
  • 43 prosent av skadene rammet barn i 10-14 års alder
  • 60 prosent av skadene rammet gutter
  • 4 prosent av alle akuttbesøkene endte i sykehusinnleggelse

Det var høyere risiko for hodeskader og hjerneskade dersom skaden oppsto på en trafikkert vei. Andre farer i omgivelsene er trær eller andre hindringer.

Neste side