Informasjon

Forebygg drukningsulykker

Alvorlige skader som følge av drukning

I følge Läkartidningen kan yngre førskolebarn også drukne dersom de faller på magen i en relativt grunn søledam, men ikke klarer å reise seg opp på egen hånd.

For hvert dødsfall som følge av en drukningsulykke har man beregnet at det er ytterligere fem drukninger som fører til varige skader. Prognosen er vanligvis god dersom barnet blir funnet etter 1-2 minutter. Er det i vannet i mindre enn fem minutter, har det store muligheter til å bli helt bra. Men er barnet under vann i ti minutter eller mer, fører det nesten alltid til at barnet dør eller får alvorlige nevrologiske skader.

Forrige side Neste side