Informasjon

Forebygg drukningsulykker

Vær rusfri på og i sjøen

Vanlige risikofaktorer er i følge Centers for Disease Control and Prevention5 mangel på oppsyn av barn som leker i nærheten av vann, mangel på gjerder rundt svømmebasseng, og anfallssykdommer (epilepsi). Ved drukningsulykker fra båt viste de amerikanske tallene at 87 prosent av de som druknet, ikke brukte flytevest. I 70 prosent av drukningstilfellene/dødsfallene som skjedde i forbindelse med sjø og båtliv blant ungdom og voksne, var de påvirket av alkohol da de druknet.

Småbarn er vanligvis ikke modne for å lære å svømme før i fire-årsalderen. Husk at selv om barnet kan svømme, så betyr ikke det at barnet er trygt i vannet.

Forrige side Neste side