Informasjon

Forebygg drukningsulykker

Drukning er en av de vanligste årsakene til død blant gutter i alderen 5-14 år på verdensbasis. Amerikanske tall viser at de fleste barn som drukner i basseng, har vært ute av syne for foreldrene i mindre enn fem minutter.

Ifølge Redningsselskapet var det i 20191 totalt 86 mennesker som druknet i Norge. Den vanligste årsaken var fall fra land eller brygge i elv, sjø eller vann. 26 personer druknet i forbindelse med bruk av fritidsbåt.

Alle drukningsulykkene skjedde utendørs. 55 prosent druknet i sjøen, 35 prosent i innsjøer eller tjern, og ni prosent i elver. En ulykke skjedde i et privat plaskebasseng.

De fleste som druknet, 85 prosent, var menn. Gutter i tenårene og voksne menn er mest utsatt. Internasjonal forskning viser at flere menn overvurderer egne ferdigheter og undervurderer risiko ved vannaktiviteter.

Ved badeulykker er barn, ungdom og eldre over 70 år særlig utsatt.

Det er, som du kan se av statistikken, langt flere gutter og menn som drukner enn jenter/kvinner. Nesten 80 prosent av de som drukner er gutter og menn, ifølge CDC.

I en artikkel i den svenske Läkartidningen2, skriver forfatteren at stort sett alle drukningsulykker blant barn burde kunne forebygges.

På verdensbasis drukner mer enn 40 personer hver time.

Trenger konstant oppsyn i vann

I følge Norsk barnelegeforening3 er drukning den viktigste årsaken til død hos gutter i aldersgruppen 5-14 år på verdensbasis. Det er også den vanligste årsaken til traumerelatert død hos barn i aldersgruppen null til fire år. I USA og Canada er det langt flere barn som drukner enn i Norge. I følge Centers for Disease Control and Prevention4 drukner barn under ett år ofte i badekar eller badebaljer, bøtter eller toalett (toalettene i USA har en annen utforming enn de norske toalettene). Andre risikofaktorer er private svømmebasseng. Det har vi kanskje ikke så mye av i Norge, men store plaskebasseng blir stadig vanligere her til lands. De fleste barn som druknet i basseng hadde vært ute av syne i mindre enn fem minutter, og var under tilsyn av en eller begge foreldrene i følge den amerikanske statistikken.

Alvorlige skader som følge av drukning

I følge Läkartidningen kan yngre førskolebarn også drukne dersom de faller på magen i en relativt grunn søledam, men ikke klarer å reise seg opp på egen hånd.

For hvert dødsfall som følge av en drukningsulykke har man beregnet at det er ytterligere fem drukninger som fører til varige skader. Prognosen er vanligvis god dersom barnet blir funnet etter 1-2 minutter. Er det i vannet i mindre enn fem minutter, har det store muligheter til å bli helt bra. Men er barnet under vann i ti minutter eller mer, fører det nesten alltid til at barnet dør eller får alvorlige nevrologiske skader.

Vær rusfri på og i sjøen

Vanlige risikofaktorer er i følge Centers for Disease Control and Prevention5 mangel på oppsyn av barn som leker i nærheten av vann, mangel på gjerder rundt svømmebasseng, og anfallssykdommer (epilepsi). Ved drukningsulykker fra båt viste de amerikanske tallene at 87 prosent av de som druknet, ikke brukte flytevest. I 70 prosent av drukningstilfellene/dødsfallene som skjedde i forbindelse med sjø og båtliv blant ungdom og voksne, var de påvirket av alkohol da de druknet.

Småbarn er vanligvis ikke modne for å lære å svømme før i fire-årsalderen. Husk at selv om barnet kan svømme, så betyr ikke det at barnet er trygt i vannet.

Forebygg drukningsulykker hos barn

Husk følgende råd for å forebygge drukningsulykker:

 • Sørg for at en ansvarlig voksen person alltid har oppsyn med barn som er i badekar, på stranda, i badebasseng/plaskebasseng eller som på andre måter leker i eller nært vann. Passer du på barn i slike situasjoner, skal du ikke være involvert i andre aktiviteter samtidig. Det vil si at du ikke skal lese, svare på eller se på telefonen, spille kort osv. Ett minutt uten oppsyn kan være ett minutt for mye.
 • Sørg for å være i gripeavstand til barnet.
 • Fjern leker fra bassenget når dere ikke bader, slik at barnet ikke blir fristet til å forsøke å få tak i lekene på egenhånd.
 • Ikke bruk luftfylte leker som kan punkteres, eller andre leker istedenfor flytevester. Disse er ikke utviklet for å holde svømmeren trygg.
 • Hold barnet under oppsyn i båten og på stranda.
 • En mulig fare som kan ramme de som har langt hår, er at håret kan vikle seg inn i noe under vann, eller kan bli sugd inn i filter/pumper eller lignende i svømmebasseng.
 • Vær forsiktig om vinteren - ikke la barn leke på isen eller gå på skøyter uten at du er sikker på at isen er tykk nok til at det er trygt.
 • Lær barnet å svømme

Forebyggingsråd for barn og voksne

 • Bruk godkjent redningsvest når du er i båt, og når du oppholder deg på i nærheten av sjøen, som for eksempel ved fiske fra kai, strand eller berg.
 • Husk at drukningsrisikoen er større i kaldt vann og i ukjent vann. Det er og forskjell på hvor sterke strømmene er. Lær også barna dine dette.
 • Ved bading i sjøen bør du diskutere med livvakt eller kjentfolk om hvor det er trygt å svømme. Dersom du havner i farvann der strømmen er for sterk til at du kan svømme inn til land, kan du svømme paralellt med stranden til du kommer deg ut av strømmen.
 • Barn (og voksne) med epilepsi må alltid holdes under oppsikt når de er i vannet.
 • Lær sjøvettreglene og følg dem.
 • Hold deg unna alkohol dersom du skal bade eller bruke båt.
 • Lær deg å svømme og bad aldri alene, eller når du er sulten, nettopp har spist eller er påvirket av rusmidler.
 • Svøm aldri alene
 • Lær deg hjerte-lungeredning (HLR)

Vil du vite mer?

Kilder

Referanser

 1. Redningsselskapet: Færre druknet i 2019 kommunikasjon.ntb.no
 2. Janson S. Inga barn skall behöva drunkna i Sverige. Läkartidningen 2004; 10: 922.
 3. Norsk Barnelegeforening: Pediatriveileder- drukning www.helsebiblioteket.no
 4. Committee on Injury, Violence, and Poison Prevention . Prevention of drowning. Pediatrics 2010. pediatrics.aappublications.org
 5. CDC- Centers for Disease Control and Prevention: Drowning: Get the Facts www.cdc.gov
 6. Klingenberg C, Tveiten L. Drukning og nær-drukning. PedWeb Norsk barnelegeforening: legeforeningen.no