Nyhetsartikkel

Forebygg skjevt hode

Skjev hodeskalle hos spedbarn kan forebygges med enkle tiltak.

Det finnes klare risikofaktorer for at et spedbarn kan få skjevt hode. Dette ifølge en oversiktsartikkel som ble forhåndspublisert på nett i danske Ugeskrift for Læger, i slutten av august 2010.

Siden helsemyndighetene begynte å tilråde at alle spedbarn skal ligge på rygg, har antallet barn som dør av plutselig spedbarnsdød (tidligere krybbedød) blitt dramatisk redusert. Samtidig har antallet spedbarn med skjeve hodeskaller økt. Dog er dette en liten pris å betale; det finnes ikke bevis for at en slik skjevhet kan gi alvorlige følgetilstander.

Her kan du lese mer om leiebetinget skjevt hode hos nyfødte.

Baby med skjevt hode.
Baby med skjevt hode.

Risikofaktorene

Ifølge forfatterne finnes det ikke tall som kan si noe om hvor vanlig dette er i Danmark, men mye tyder på at forekomsten er relativt omfattende. De understreker at det er behov for mer kunnskap om temaet.

Risikofaktorene de har funnet i en gjennomgang av 14 studier, er:

 • At barnet sover i ryggleie
 • At barnet har en favorittside
 • Ensidig håndtering av barnet
 • At barnet er en gutt
 • Barn med langsom motorisk utvikling
 • Nedsatt bevegelighet i nakken
 • For lite tid tilbragt i mageleie når babyen er våken
 • Barn av førstegangsfødende
 • Flerfødselbarn
 • Barn som er for tidlig født

Vær særlig oppmerksom på barn som er inaktive, motorisk langsomme, har for lite mageliggende aktivitet, barn som har nedsatt bevegelighet i nakken, og barn som får ensidig håndtering.

Øvelser og informasjon reduserer risikoen

Forskerne poengterer at de ulike studiene de har gjennomgått, er av ulik kvalitet. Studiene spriker og de ulike studiene har sett på forskjellige risikofaktorer. At en risikofaktor ikke er nevnt, betyr ikke nødvendigvis at den ikke finnes, men at den ikke er undersøkt.

I en av studiene undersøkte man effekten av forebyggende tiltak hos spedbarn med favorittside. Tiltaket bestod i et fysioterapiprogram med informasjon og rådgivning i håndtering, og øvelser for å minske barnets tilbøyelighet til å foretrekke én hodestilling. Disse tiltakene førte til at risikoen for skjevt hode ble redusert med 46 prosent ved seks måneders alderen, og 57 prosent ved 12 måneders alderen - sammenlignet med kontrollgruppen der tiltak ikke ble satt i gang.

Øvelsene som forebygger skjevt hode

Anbefalingene som gis for å forebygge skjevt hode hos nyfødte, er:

 • La barnet ligge mest mulig på magen når det er våkent
 • Rull barnet rundt på magen etter hvert bleieskift
 • Bytt på hvilken side du håndterer barnet fra - unngå ensidig håndtering (som f.eks kan være å gi tåteflaske bare fra en side)
 • Dersom barnet har en favorittside, skal du straks begynne å håndtere barnet fra den motsatte siden, og ikke veksle mellom sidene.

Kilder

Referanser

 1. Knudsen B, Christensen K, Baagøe S, Hoppe P, Juhl C, Buus L, Linding Jakobsen T. . Lejringsbetingede skæve hoveder hos spædbarn kan forebygges. Ugeskrift for læger 2010; Først på nett: Forhåndspublisert på nett. www.ugeskriftet.dk