Nyhetsartikkel

Prebiotika forebygger barneeksem

Spedbarn som får morsmelkerstatning tilsatt prebiotika, immunoaktivt sukker, synes å ha noe mindre sannsynlighet for å få atopisk eksem enn spedbarn som får vanlig morsmelkerstatning. Men ikke mindre enn barn som får morsmelk.

Temaside om Korona
Denne artikkelen er mer enn to år gammel og kan inneholde utdatert informasjon

Ifølge en nylig publisert vitenskapelig studie1 kan prebiotisk tilskudd i morsmelkerstatning, redusere risikoen for at barnet utvikler atopisk eksem.

Hva er et prebiotikum?

Mens probiotika er kosttilskudd som inneholder snille bakterier, er et prebiotikum et helseprodukt som inneholder immunoaktive oligosakkarider - kortkjedete karbohydrater. Dette er ufordøyelige karbohydrater (fiber) som stimulerer vekst av gunstige bakterier i tykktarmen, noe som angis å kunne forbedre helsen.

Prebiotika passerer ufordøyd over til tykktarmen og spaltes av melkesyrebakterier i tarmen. Når disse snille bakteriene får næring, øker de i antall, samtidig som andelen ugunstige bakterier reduseres. Disse bakteriene synes å ha en stimulerende effekt på immunsystemet.

Se vår animasjon om probiotika.

Morsmelk har like god effekt

1130 friske, nyfødte barn som i utgangspunktet hadde lav risiko for å utvikle atopisk eksem, deltok i denne studien. Spedbarn av mødre som før barnet var åtte uker, ga uttrykk for at de planla å gi kun morsmelkerstatning frem til barnet ble fire måneder, ble randomisert (tilfeldig inndelt) til to grupper. I den ene gruppen fikk spedbarna morsmelkerstatning som var tilsatt prebiotika. Deltagerne i den andre gruppen fikk morsmelkerstatning uten prebiotika. Barn av kvinner som ammet, deltok i en tredje gruppe - disse fikk kun morsmelk.

89 prosent av barna i studien ble fulgt frem til de var i ett-års alderen. Færre av de nyfødte som fikk morsmelkerstatning med prebiotika, utviklet atopisk eksem enn de som fikk vanlig morsmelkerstatning.

Det var ingen forskjell i forekomst av atopisk eksem mellom gruppen som fikk morsmelkerstatning tilsatt prebiotika, og barna som kun fikk morsmelk.

Barneallergistudien som ble utført i Trondheim, har vist at probiotika - som har en liknende effekt som prebiotika - har en god, forebyggende effekt ved eksem. Der var det mødre som ammet, som drakk melkeprodukt med eller uten tilsatt probiotika. Forekomsten av eksem hos toåringer ble redusert med 40 prosent blant de mødrene som drakk probiotika i svangerskapet og mens de ammet. Barna i ”probiotikagruppen” som fikk eksem, fikk det i mindre alvorlig grad. Og det var gruppen som ikke var arvelig belastet, som hadde den beste effekten. Les mer om dette i artikkelen Barneallergistudien snart i mål.

Vil du vite mer?

Kilder

Referanser

  1. Grüber C, van Stuijvenberg M, Mosca F, et al, for the MIPS 1 Working Group. Reduced occurrence of early atopic dermatitis because of immunoactive prebiotics among low-atopy-risk infants. J Allergy Clin Immunol 2010; 126: 791-797.