Nyhetsartikkel

Foreldre frykter bivirkninger av barnas vaksiner

En av fem foreldre tror fortsatt at det er en sammenheng mellom vaksiner og autisme. Foreldre som tror de har for lite kunnskap om vaksiner, er oftere negative til vaksinasjon enn de som synes de vet nok.

Bekymringer knyttet til sikkerheten ved vaksiner, kan svekke foreldres vilje til å vaksinere barna sine. Hvilke bekymringer foreldre har, endrer seg med tiden, men det er ofte de nyeste anbefalte vaksinene foreldre frykter mest, ifølge en studie som ble publisert i Pediatrics i april 20101.

1522 deltakere

Formålet med studien var å finne ut hvor ofte foreldre vil avstå fra at barna deres tar anbefalte vaksiner, hvilke bekymringer de har knyttet til ulike vaksiner, og avgjøre om disse bekymringene er mer vanlige i enkelte befolkningsgrupper.

Som en del av en større studie, sendte forskerne ut 2521 spørreskjema til et nasjonalt representativt (amerikansk) utvalg av foreldre med barn under 17 år. 62 prosent - eller 1522 personer - svarte på undersøkelsen.

De fleste er enige i at vaksiner beskytter

De fleste av foreldrene var enige i at vaksiner beskyttet barna deres mot sykdommer. Likevel uttrykte over halvparten av de spurte bekymringer for alvorlige bivirkninger av vaksiner. Mange trodde at enkelte vaksiner kunne føre til autisme. Totalt hadde 11.5 prosent av foreldrene avstått fra minst en anbefalt vaksine til barnet (eller barna) sitt. Kvinner var oftere bekymret for bivirkninger knyttet til vaksiner enn menn, de trodde oftere at noen vaksiner kan føre til autisme, og de hadde oftere avstått fra en vaksine til barnet sitt.

Viktig å ta bekymringene på alvor

Selv om foreldre i stor grad deler troen om at vaksiner er en god måte å beskytte barn mot sykdom, er de også bekymret for potensielle bivirkninger. Bekymringene er særlig knyttet opp mot nye vaksiner. Selv om det finnes tilgjengelig informasjon som tar opp nettopp de områdene foreldre bekymrer seg for, når ikke denne informasjonen frem til mange foreldre på en effektiv og overbevisende måte.

Det er viktig å ta foreldres bekymring knyttet til vaksiner på alvor, ettersom disse kan føre til at foreldre velger å ikke vaksinere sine barn. Det offentliges mål om å kontrollere sykdommer som i dag kan forebygges med vaksiner, er avhengig av at en kritisk prosentandel av befolkningen blir vaksinert. Når andelen vaksinerte blir færre, øker risikoen for utbrudd, skriver forfatterne videre.

Mest skeptisk til nyere vaksiner

En av åtte foreldre har avstått fra minst en vaksine til barnet sitt. Det var flere foreldre som avsto fra tilbudet om nyere vaksiner som HPV-vaksinen, vaksiner mot vannkopper og mot hjernehinnebetennelse (de to sistnevnte er ikke en del av barnevaksinasjonsprogrammet i Norge), enn eldre vaksiner, som MMR-vaksinen. En av bekymringene mange foreldre har knyttet opp mot vaksinasjon i løpet av de siste årene, er at enkelte vaksiner skal øke risikoen for autisme.

Selv om vitenskaplig forskning av høy kvalitet og mangfoldige ekspertkomitèer har sett gjennom alt av tilgjengelig data på dette området, uten å finne noen forbindelse mellom vaksiner og autisme, tror mange foreldre at det finnes en slik sammenheng. En av fem foreldre tror fortsatt at enkelte vaksiner kan forårsake autisme hos ellers friske barn. Dette viser at nyere informasjonskampanjer (i USA), ikke har nådd frem på en overbevisende måte. Det må gjøres forsøk på å skape mer effektive og målrettede informasjonskampanjer, hvor foreldres bekymringer blir møtt med tilgjengelige vitenskaplige bevis, mener forfatterne bak studien.

Foreldre med lite kunnskap er mest negative

Forskerne bak studien mener også at foreldre ville hatt nytte av å følge et opplæringsprogram som fremhever omfanget av utprøving, og sikkerhetstiltak som må til før en vaksine blir godkjent, og siden anbefalt.

Generelt viser studier at foreldre som tror de har for lite kunnskap om vaksiner, er mer tilbøyelige til å være negative til vaksinasjon.

Denne informasjonen vil også være nyttig for leger når de diskuterer sikkerheten knyttet til vaksiner, med foreldrene til sine pasienter. Dette er særlig viktig, ettersom leger er en hyppig brukt, og pålitelig kilde til vaksineinformasjon. I Norge gjelder dette også helsesøster - som i stor grad har ansvaret for å gjennomføre vaksinasjoner til barn og unge. (journ. anm.)

Vil du vite mer?

Kilder

Referanser

  1. Freed GL, Clark SJ, Butchart AT, Singer DC, Davis MM. Parental Vaccine Safety Concerns in 2009. Pediatrics 2010; 125 (4): 654-59. pediatrics.aappublications.org