Informasjon

Fedre som vet at barnet dør, håndterer tapet bedre

Fedre som er både intellektuelt og følelsesmessig bevisst på at barnet deres kommer til å dø av kreftsykdom, og som får snakket med barnet og moren om døden, håndterer tapet bedre enn de som ikke blir bevisst på situasjonen før i de siste 24 timene av barnets liv.

Ifølge en svensk studie som ble publisert i Lancet Oncology1 i august 2007, har fedre som bare kort tid før barnet dør (i løpet av de siste 24 timene) blir følelsesmessig bevisst på at barnet deres skal dø, økt risiko for depresjon, fravær fra arbeid på grunn av sykemelding, eller førtidspensjonering. Denne forskjellen ble ikke observert hos mødrene.

Fedrene tilbrakte i gjennomsnitt mindre tid sammen med barnet i dets siste leveuke enn mødrene. Mer tid med barnet gjør at foreldrene ser at barnet blir dårligere, at de får mer informasjon fra helsepersonell, og at de får tid til å diskutere viktige sider ved livet og døden med barnet og partneren.

Vet det i hodet før de vet det i hjertet

449 foreldre som hadde mistet barnet sitt i kreftsykdom, deltok i studien. 26 prosent av foreldrene ga tilbakemelding på at de ble intellektuelt bevisst at barnet skulle dø kort tid før det døde (under et døgn før), mens 45 prosent av foreldrene oppga at de ble følelsesmessig bevisst at barnet skulle dø kort tid før det døde (under et døgn før). At så mange flere foreldre rapporterte at det følelsesmessig gikk så sent opp for dem at barnet ville dø, sammenlignet med at de faktisk visste det (intellektuell oppmerksomhet), kan tyde på at mange foreldre vet det i hodet lenge før de vet det i hjertet, skriver forskerne bak studien.

Mer informasjon kan hjelpe foreldrene

Risikoen for at foreldrene ikke ble intellektuelt bevisst at barnet skulle dø før kort tid før det døde, økte hvis foreldrene ikke hadde fått nok informasjon om barnets dødelige kreftsykdom. Risikoen for kort følelsesmessig bevissthet var økt dersom foreldrene ikke hadde fått informasjon som tydet på at barnet skulle dø, og ikke hadde snakket med den andre forelderen om døden.

Forskerne bak studien tolker dette som at helsepersonell kan påvirke foreldrenes intellektuelle og følelsesmessige bevissthet om at barnet vil dø av kreft. Om helsepersonellet gir beskjed om at barnet kommer til å dø om kort tid, kan dette utløse en forberedende fase hos foreldrene, fulgt av samtaler med barnet eller den andre forelderen, noe som kan gjøre dem mer bevisst på hva som kommer til å skje. Andre studier har vist at 87 prosent av foreldrene ønsker informasjon om barnets prognose.

Urealistiske forventninger

Er det virkelig mulig å forberede seg på å miste et barn, spør forfatterne innledningsvis. De viser til studier som antyder at brå, uventet død øker risikoen for langtids psykologisk sykelighet hos overlevende familiemedlemmer. De poengterer også at moderne behandlingsmetoder ved kreftsykdom, og utvidede overlevelssutsikter for kreftsykdommer som er uhelbredelige, kan resultere i urealistiske forventninger hos både foreldre og helsepersonell om at barnet kan helbredes.

Vil du vite mer?

Kilder

Referanser

  1. Valdimarsdóttir U, Kreicbergs U, Hauksdóttir A, Hunt H, Onelöv E, Henter JI, Steineck G. Parents' intellectual and emotional awareness of their child's impending death to cancer: a population-based long-term follow-up study.. Lancet Oncology 2007; 8: 706-14.