Nyhetsartikkel

Fraråder fennikelte til spedbarn

Mange anbefaler fennikelte til spedbarn med kolikk, men RELIS råd er klart - fennikelte bør ikke gis til barn under fire år.

Temaside om Korona

RELIS - Produsentuavhengig legemiddelinformasjon for helsepersonell1 viser til at Den europeiske legemiddelmyndigheten EMA råder folk til å unngå fennikelte til barn under fire år. 

Urtemedisin

Fennikelte har vært mye brukt som urtemedisin mot kolikk hos spedbarn, men det finnes ikke gode bevis for at dette er effektivt eller trygt å bruke. Årsaken til at bruken regnes som usikker, er at fennikel inneholder et stoff (estragol) som er vist å ha gentoksisk og kreftfremkallende egenskaper. Risikoen ser ut til å være doseavhengig. Det er ikke avklart om det er risiko knyttet til inntak av stoffet i lave doser hos mennesker.

Bør ikke anbefales mot kolikk

 

RELIS skriver i sin vurdering at norske fagmiljø ikke bør gi en generell anbefaling om bruk av fennikelte til spedbarn med kolikk, når EMA fraråder slik bruk.

Videre skriver de at EMA åpner for å forsøke fennikelte i spesielle situasjoner, men at man i såfall bør rådføre seg med barnelege før bruk.

Gravide og ammende bør også unngå fennikelte

EMA konkluderer også med at gravide og ammende bør unngå inntaket av dette stoffet. RELIS skriver på sine sider at gravide bør unngå medisinsk bruk av fennikel, og bør begrense inntaket av fersk fennikel og fennikelte i svangerskapet, utover det som er vanlig i et norsk kosthold.

Det finnes ingen studier på bruk av fersk fennikel, men ifølge RELIS kan det være fornuftig å holde forbruket av fennikel lavt.

I et annet RELIS-dokument har forfatterne sett nærmere på bruk av fennikelte hos ammende.2

Fennikel hevdes å være et melkedrivende middel, og inngår derfor ofte i ammete. Denne effekten er ikke dokumentert i vitenskaplige studier med akseptabel kvalitet. Heller ikke sikkerheten ved bruk av fennikel hos ammende er godt undersøkt. RELIS skriver i sin konklusjon at dokumentasjonen for en eventuell nytteverdi ved bruk av fennikelte hos ammende er mangelfull, og at risikoen ved eksponering for lave doser av stoffet estragol som finnes i fennikel, er ukjent. RELIS mening er derfor at helsepersonell ikke bør anbefale bruk av te med fennikel til kvinner som ammer.

Kilder

Referanser

  1. RELIS: Fennikelte bør ikke gis til spedbarn med kolikk relis.no
  2. RELIS: Fennikelte og amming relis.no
  3. RELIS: Fennikel og graviditet relis.no