Nyhetsartikkel

Barn trenger tid til å leke fritt

Er du en av dem som pliktskyldig haster rundt på ulike aktiviteter med barna dine i håp om at det skal gi barna dine et forsprang? Ifølge en rapport kan for mange organiserte aktiviteter føre til stress, angst og depresjon.

Ifølge en rapport fra the American Academy of Pediatrics1 er fri og uorganisert lek både sunt og nødvendig for at barn skal oppnå viktige sosiale, emosjonelle og intellektuelle ferdigheter. I tillegg hjelper det barna til å håndtere stress og til å bli spenstigere.

Vil ikke være "dårligere" enn andre foreldre

Rapporten er skrevet for å forsvare viktigheten av lek, og som et svar på det som truer ikke planlagt lek og fritid. Det presiseres i rapporten at det ikke er de organiserte aktivitetene i seg selv som er negative, men det er omfanget som kan bli så stort at det fortrenger den spontane leken. Forfatterne etterlyser en balanse mellom tid til organiserte aktiviteter og frilek. De påpeker også at foreldre ikke bare bør tenke på barnets akademiske fremtid når de velger fritidsaktiviteter for dem, men også aktiviteter som fremmer barnas sosiale og emosjonelle utvikling.

Mange foreldre opplever selv den store mengden organiserte aktiviteter som stressende, men de våger ikke å kutte ned på dem fordi de ikke vil være "dårligere" enn andre foreldre. For enkelte starter jaget allerede før barna et fylt ett år med organiserte aktiviteter, "utviklende" leker og senere også videoer og dataspill som skal få barna til å bli smartere og flinkere.

Velg leker som fremmer kreativitet

Frilek som å leke sisten, tulle og tøyse med foreldrene, grave i sandkassen, og rulle seg i gresset er faktisk både viktig og nødvendig for utviklingen. Frilek fremmer kreativitet, barnet lærer selv å løse problemer, det lærer å forholde seg til andre mennesker og det kan lære noe om seg selv og hvilke ting det selv liker. For mye struktur og lite tid til spontanitet kan på sin side øke sjansen for stillesitting og fedme.

Leker som fremmer kreativiteten, som å lese, leke med dukker, byggeklosser, eller det å male, bør foretrekkes fremfor aktiviteter som krever liten innsats og kreativitet, som TV-titting og dataspill.

Hvor mye tid som bør brukes på organiserte aktiviteter, ekstra skolearbeid, dataspill eller lignende og på frilek, vil variere fra barn til barn.

Kjærlighet er nøkkelen til suksess

Mange foreldre er også opptatt av at barna må utmerke seg på en rekke områder. I følge rapporten er dette slett ikke nødvendig for at barna siden skal bli ansett som suksessfulle eller være forberedt på den konkurransen de vil møte i voksenlivet. For, som forfatterne påpeker, det viktigste du kan gjøre for barna dine, er å lytte, snakke med dem, vise omsorg, og veilede barnet på en måte som fremmer utviklingen og passende disiplin. Dernest handler det om å ha det hyggelig sammen og dele gode opplevelser. En slik barndom vil gi barnet ditt det rette utgangspunktet til å få et lykkelig liv, også som voksen. Barna vil være istand til å takle suksess når de vet at de får foreldrenes ubetingede kjærlighet.

Kilder

Referanser

  1. Yogman M, Garner A, Hirsh-Pasek K, Golinkoff RM, COMMITTEE ON PSYCHOSOCIAL ASPECTS OF CHILD AND FAMILY HEALTH and COUNCIL ON COMMUNICATIONS AND MEDIA. The Power of Play: A Pediatric Role in Enhancing Development in Young Children. 2018. pediatrics.aappublications.org