Nyhetsartikkel

Frisk nok til barnehagen?

Endret råd

Blant annet har smittevernrådene for øyekatarr vært omdiskutert. Rådene er blitt endret en del siden 1996 og Folkehelseinstituttet har erfart at rådene er blitt for strengt tolket av barnehagene.

Dette har igjen ført til at unødvendig mange barn blir holdt hjemme fra barnehagen, for mange legebesøk og unødvendig mye jobbfravær for foreldrene. Ifølge Folkehelseinstituttet har også svært milde tegn på øyekatarr ført til at foreldre har holdt barna hjemme.

Nå har instituttet endret rådene: Har barnet mild til moderat øyekatarr, trenger det ikke å utelukkes fra barnehagen for å unngå å smitte andre. Ved kraftig øyekatarr med mye pussdannelse, anbefales det at barnet holdes hjemme inntil pussdannelsen har avtatt, eller til man har startet behandling.

Forrige side Neste side