Nyhetsartikkel

Frisk nok til barnehagen?

Barnehage eller hjemme

Under kan du lese om vanlige sykdommer blant barn, og når barnet kan vende tilbake til barnehagen. Informasjonen er hentet fra FHI.

Hva gjør du hvis barnet har:

 • Feber

Les også: Feber hos barn

Et barn med feber bør være hjemme til det er feberfritt av hensyn til seg selv. Forhøyet temperatur til et barn er mer enn 37,5°C om morgenen og 38°C på kvelden.

 • Diaré med eller uten brekninger

Les også: Tarminfeksjon

Ved diaré kan barnet gå på barnhehagen igjen to døgn etter at der har blitt symptomfri. Noen barn har løs avføring til vanlig, og da trenger ikke barnet holdes borte fra barnehagen. Det må være foreldrene som avgjør om barnet har en unormal diarétilstand.

 • Øyekatarr (konjunktivitt)

Les også: Dette er øyekatarr

Ved mild til moderat øyekatarr trenger ikke barnet å holdes hjemme. Ved kraftig øyekatarr med rikelig pussdannelse bør barnet holdes hjemme inntil pussdannelsen har avtatt. Dette er på grunn av risikoen for å smitte andre barn. Ved kraftig øyekatarr vil det vanligvis være behov for legekontakt, og barnets allmenntilstand vil også i stor grad styre behovet for å være hjemme fra barnehagen.
Barnehageansatte kan generelt ikke forlange at barn med konjunktivittsymptomer skal undersøkes eller behandles med øyedråper før de kan få gå tilbake til barnehagen, men de kan ved tvil drøfte dette med barnets foresatte. Dersom behandling igangsettes, kan barnet gå i barnehage dagen etter igangsatt behandling.

 • Forkjølelse

Les også: Dette er forskjellen på influensa og forkjølelse

Forkjølelse er den vanligste infeksjonen hos barn. Barnet kan gå tilbake til barnehagen når allmenntilstanden tilsier det.

 • Influensalignende symptomer

Barnet kan gå tilbake til barnehagen når allmenntilstanden tilsier det. Ved influensapandemi kan det være aktuelt å holde barnet hjemme lengre.

Les også: Dette er influensa

 • Hoste og andre luftveissymptomer

Ved hoste uten feber kan barnet gå tilbake til barnehagen når allmenntilstanden tilsier det. Ved langvarig eller kraftig hoste bør barnet undersøkes for blant annet kikhoste.

 • Ørebetennelse

Barnet kan gå tilbake til barnehagen når allmenntilstanden tilsier det.

Les også: Alle barn får ørebetennelse

 • Brennkopper

Barn med brennkopper kan vende tilbake til barnehagen når sårene er under kontroll,. Det bør ikke være fare for at smitteførende sårsekret kan påføres andre barnehagebarn direkte eller indirekte gjennom kontaktpunkter.

Les også: Brennkopper

 • Hodelus

Hvis det oppdages hodelus på barn i barnehagen, er det ikke nødvendig å sende barnet hjem. Når barnet kommer hjem, skal første del av behandlingen helst gjennomføres samme kveld/natt. Barnet kan gå i barnehagen som normalt. Barnehage og vennekrets bør informeres om at barnet har hodelus, slik at vennekretsen kan sjekkes for lus og barnet unngå gjensmitte.

Les også: Dette er hodelus

 • Kikhoste

Ved behandling tidlig i sykdomsforløpet blir barnet vanligvis smittefri fem dager etter igangsatt behandling, og barnet bør derfor holdes hjemme fra barnehagen i denne perioden. Ved behandling senere i sykdomsforløpet vil smittsomheten være betydelig mindre, og barn kan derfor gå i barnehage dagen etter igangsatt behandling.

Les også: Kikhoste- en svært smittsom barnesykdom

 • E.coli-infeksjon (EHEC)

Barn som har fått påvist E.coli-infeksjonen (EHEC), som er assosiert med nyreaffeksjon, kan gå tilbake i barnehagen når barnet er virker friskt og har tre negative kontrollprøver tatt med 24-timers mellomrom. Første kontrollprøve tas tidligst to-tre dager etter symptomfrihet.
Barn som har fått påvist andre typer EHEC enn HUS-assosiert EHEC, kan gå tilbake til barnehagen 48 timer etter at barnet ikke lenger har diaré og oppkast.

Les også: E.coli -infeksjon

 • Varicella (vannkopper)

Barnet kan vende tilbake til barnehagen når utslettet har begynt å tørke inn.

Les mer om vankopper her

 • Mark (barnemark) / spolmark

Barnet kan vende tilbake til barnehagen etter igangsatt behandling.

Les også: Barnemark

 • Ringorm

Barnet kan vende tilbake til barnehagen dagen etter at behandling er igangsatt.

Les mer om ringorm

 • Skabb

Barnet kan vende tilbake til barnehagen dagen etter at behandling er igangsatt.

Les mer om skabb

 • Meningokokksykdom

Barnet kan vende tilbake barnehagen når sykdommen er over. Søsken av et barn med meningokokksykdom bør regnes som mulig smittet med meningokokkbakterie og bør for sin egen skyld være hjemme til observasjon noen dager fra barnehagen etter igangsatt bærerbehandling.
Les også: Smittsom hjernehunnebetennelse (meningokokksykdom)

 • Norovirus-infeksjon

Smitterisikoen er størst mens man har symptomer med oppkast og diaré, og barn bør holdes hjemme i denne perioden. Man bør vente 48 timer etter at barnet ikke lenger har diaré og oppkast før det kan gå tilbake til i barnehagen.

Les mer om Norovirus-infeksjon

Forrige side Neste side