Nyhetsartikkel

Frisk nok til barnehagen?

 Allmenntilstand

Å vurdere barnets allmenntilstand vil alltid være viktig. Hovedregelen er at barnet bør være frisk nok til å delta i normale aktiviteter på barnehagen. I tillegg bør det være feberfritt.

Kilder

Referanser

  1. Folkehelseinstituttet. Barnehager og smittevern - veileder for helsepersonell, Smittevernveilederen, sist oppdatert 27.04.2017. www.fhi.no
Forrige side