Nyhetsartikkel

Gå til skolen

Hvert fjerde barn mellom 6 til 12 år blir kjørt til skolen her til lands.

Denne artikkelen er mer enn to år gammel og kan inneholde utdatert informasjon

Dermed går de glipp av mye verdifull mosjon.

Ifølge de nyeste undersøkelsene fra Transportøkonomisk institutt (fra 2015), sier de fleste av disse foreldrene at de kjører barna på grunn av at skolen ligger på veien til mors eller fars arbeid, dernest at trafikken gjør det farlig å gå eller sykle.

Undersøkelsen viser at to av tre går eller sykler til skolen. Resten reiser kollektivt.

Barn trenger mosjon. Å bruke sykkel eller beina hver morgen og ettermiddag er kjærkommen bevegelse for de små, og kanskje kan du som forelder kun ved små grep legge til rette for at dette blir mulig. For når morgenen går opp med få sekunders margin, velger alt for mange foreldre å kjøre barna for selv å rekke jobben.

Les også: Ny studie om barn og fysisk aktivitet

Gir bedre konsentrasjon

Ifølge Helsedirektoratet er det en klar sammenheng mellom hvor aktiv man er i skolealderen, og hvordan helsa blir senere. Stadig flere utvikler sykdommer som overvekt, type 2-diabetes, beinskjørhet og hjerte- og karsykdommer - og dette er ofte et resultat av for lite fysisk aktivitet. Barn som beveger seg mye, får også bedre motorikk og konsentrerer seg bedre på skolen.

Les også: Frilek er viktig for barns helse

Men trafikksikkerhet er også en god grunn til at barna bør gå eller sykle til skolen.

– Barn trenger erfaring fra trafikken. De må lære seg å bli gode fotgjengere og syklister. Den kunnskapen er viktig å ta med seg senere i livet, sier direktør Kari Sandberg i Trygg Trafikk.

Hun sier at foreldrekjøringen fører til mer trafikk ved skolene. Dermed oppstår det uoversiktlige situasjoner, særlig når bilene må rygge eller snu. Resultatet blir økt trafikkfare for alle elever.

Les også: Sykkelreglene

Ifølge Trygg Trafikk er det ikke sjelden at politet stopper foreldre som råkjører egne barn til skolen. At andre barn går langs den samme veien, blir glemt i alt stresset.

– Trygg Trafikk har en klar oppfordring til foreldrene: gå med barna til skolen. Snakk med dem om hva de opplever langs veien, og hvordan de skal forholde seg i trafikken, sier direktør Kari Sandberg i Trygg Trafikk.

Les også: Fysisk aktivitet blant barn og unge

Råd til foreldre:

  • Gå til skolen sammen med barnet, da lærer barnet gradvis å gå trygt i trafikken.
  • Er tiden knapp om morgenen, kan flere foreldre gå sammen om en følgeordning der en voksen følger flere barn. Da blir det færre dager å følge for hver familie.
  • Skal barnet begynne å gå selv, bør dere gå skoleveien sammen noen ganger først. Gå bak og observer at barnet vet hva det skal passe på.
  • Hvis du kjører; ta hensyn, ikke stans rett ved skoleporten eller gangfelt ved skolen. Unngå rygging. De minste barna er vanskelige å få øye på når de er rett bak bilen.
  • Husk at alle barn under 135 cm skal være sikret med eget sikringsutstyr i bil.
  • Ikke kjør forbi skolebusser som står på en holdeplass. Det kan komme et barn løpende ut foran bussen
  • Følg fartsgrensen ved skoler – da har du tid til å observere og stanse om nødvendig
  • Vær oppmerksom på avkjørsler og småveier der sikten er dårlig.

Les også: Lavere fartsgrenser gir færre trafikkskadde

Kilde: Trygg Trafikk og Helsedirektoratet