Nyhetsartikkel

Gir probiotika friskere barn?

Probiotika kan gi positiv helseeffekt blant barn.

Denne artikkelen er mer enn to år gammel og kan inneholde utdatert informasjon

Barn som starter dagen med å drikke yoghurt som inneholder probiotika, har 20 prosent mindre sjanse for å bli rammet av ulike infeksjoner enn andre barn. Også øre- og bihulebetennelse forekommer sjeldnere blant barn som får probiotika.

Det viser en studie publisert i European Journal of Clinical Nutrition. Det er blant annet forskere fra Georgetown University Medical Center i Washington som står bak undersøkelsen.

Et probiotikum er et helseprodukt som inneholder levende organismer, vanligvis bakterier - særlig melkesyrebakterier. Probiotika er såkalte ”gode bakterier” og finnes i form av gjærede meieriprodukter som surmelk og yoghurt, og som frysetørkede bakterier i kapsler. De mest brukte bakteriene er Lactobacillus og Bifidobacterium.

Se video om probiotika her

Samme aktivitetsnivå

Det er gjort mange studier om effekten av probiotika, men resulatene er mangelfulle. I denne aktuelle studien fra USA undersøkte man om probiotika kunne forhindre infeksjoner hos barn. En tilsvarende studie som ble publisert i tidsskriftet Pediatrics i fjor, viser lignende resultater: barn som spiser probiotika, har mindre risiko for å få feber og bruker mindre antibiotika enn andre barn.

Les artikkelen om studien her

Mer enn 600 friske barn i alderen tre til seks år deltok i studien. Alle barna gikk hver dag i barnehagen. En gruppe drakk en yoghurt med probiotika om morgenen, den andre drakk placebo. Forsøket varte i tre måneder. Forskerne fikk daglige rapporter fra foreldrene. Målet var å undersøke om probiotika hadde innflytelse på hvor ofte barnet var sykt og måtte være hjemme fra barnehagen.

Forskerne ønsket også å vite om aktivitetsnivået endret seg hos barn som fikk probiotikaprodukter om morgenen. Resualtene viser at barn som spiser mat med probiotika, har mindre risiko for å få ulike infeskjoner. Denne studien viser imidlertid at barnas aktivitetsnivå var det samme i begge gruppene.

Populært produkt

Forskerne understreker at siden det var foreldrene som rapporterte om barnas helse, blir derfor resultatene subjektive. Dette kan dermed være en feilkilde. Det er også verdt å merke seg at selv om færre barn i gruppen med probiotika fikk infeksjoner, vil forskjellene gjennom et helt år kanskje være marginale.

Forskerne skriver at selv om resultatene er blandede, er dette den største studien om probiotika som er utført i USA, at den gir mye nødvendig data og at produktene "holder det de lover".

Kilder

Referanser

  1. Merenstein D, Murphy M, et. al.. Use of a fermented dairy probiotic drink containing Lactobacillus casei (DN-114 001) to decrease the rate of illness in kids: the DRINK study A patient-oriented, double-blind, cluster-randomized, placebo-controlled, clinical trial. European Journal of Clinical Nutrition 2010; : . www.nature.com
  2. Leyer G, Li S, et al. Probiotic Effects on Cold and Influenza-Like Symptom Incidence and Duration in Children. Pediatrisc 2009; 124: 172-179.