Informasjon

- Glimrende med foreldre som holder linjen

- Dette understreker det vi har funnet i våre studier og oppmuntret til. At foreldre bør være tydelige og holde ungdommene i en oppdragersituasjon så lenge som mulig, sier Dagfinn Moe.

Dagfinn Moe er seniorforsker og driver med risiko- og adferdsanalyser ved avdeling for trafikkforskning ved SINTEF. Han har studert reaksjonsmønsteret til unge sjåfører i mange år.

- Det er godt å se denne studien for den understreker nettopp det vi oppmuntrer til. Det er glimrende å ha foreldre som holder fast på sine verdier og setter grenser. Særlig fordi mange foreldre gir opp dette i tenåringsfasen, hvor tenåringen er i stadig opposisjon. Men tenåringene er inne i en modningsfase hvor de delene av hjernen som er viktige for å bli en trygg sjåfør - blant annet evnen til å planlegge og forutsi handlinger, er det siste som modnes. Derfor er det særlig viktig å ha en stabil forankring i foreldrene sine i denne delen av livet, sier Moe.

- Absolutt overførbart til norske forhold

Moe understreker at det er viktig å fokusere på handlinger, og ikke på person.

- Om noe er uakseptabelt, så snakk om handlingen, ikke personen. Ikke si ting som "du er dum", men forklar hvorfor handlingen ikke var riktig. Dialogen er viktig - da signaliserer du også nærheten, sier Moe.

Til tross for at studien er amerikansk, og at amerikanske ungdom kan ta førerkortet et par år tidligere enn norske unge kan, mener Moe at studien i høyeste grad er relevant.

- Vi starter kjøreopplæring ved 16 års alder i Norge også. I USA er de heller ikke glade at 16-åringer har mulighet til å kjøre opp til førerkortet, men det er vanskelig å fjerne denne mulgheten i ettertid. Derfor har de nå innført en rekke restriksjoner for de yngste bilførerne - blant annet at de ikke får kjøre etter en viss tid på kvelden, i helgene og lignende. I Norge må man heldigvis være 18 år for å kunne ta førerkortet, men likevel er dette i høyeste grad overførbart. Ikke minst fordi vi har mulighet til å trene ungdommer fra de er 16 år. Vi har god tid til å øve inn gode vaner i trafikken, og er sånn sett i en mye heldigere situasjon enn amerikanske foreldre, sier Moe.

Aktualiserer klassiske risikofaktorer

Moe er ikke overrasket over at det å ha tilgang på egen bil, øker risikoen for ulykker og uansvarlig kjøreadferd.

- Det sier seg selv. Hvem er det som skaffer seg bil - jo det er de som er mest hissige på å kjøre. De gjør det fordi de liker å kjøre bil, de bruker den til transportoppdrag, kanskje til spenning og moro, og i sosiale sammenhenger. Dermed får du de faktorene som øker sannsynligheten for risikofylt kjøring. De fleste i denne studien har egen bil, dermed aktualiseres de klassiske risikomomentene. Det som er oppløftende, er å vite at det å være en tydelig forelder som viser nærhet og har klare grenser, kan redusere risikoen for ulykker, sier Moe.

Vil du vite mer?

Tryggere sjåfører med grensesettende foreldre