Nyhetsartikkel

Gode vaner - mindre overvekt

Enkle rutiner kan være med på å forhindre at barn blir overvektige.

En ny studie publisert i tidsskriftet Pediatrics viser at barn som ikke ser mye TV, spiser middag med familien og får mye søvn, er mindre utsatt for å bli overvektige enn barna som ikke har disse rutinene.

Flere overvektige barn

Internasjonale undersøkelser viser at forekomsten av overvekt og fedme har økt hos barn og unge de siste 20-30 årene, og blant norske 8-12-åringer viser de siste tallene fra Folkehelseinstituttet at 15-20 prosent sliter med dette.

Les også: Overvekt hos barn

Høyde, vekt, fett- og muskelmasse er for en stor del styrt av medfødte, genetiske forhold. Men i tillegg vil miljøet vi lever i påvirke kostholdet og den fysiske aktiviteten, noe som igjen kan påvirke vekst og kroppssammensetning.

Tidligere studier har vist at daglige rutiner påvirker om et barn blir overvektig eller ikke. I studien fra Pediatrics har forskerne sett på tre slike rutiner: søvn, TV-titting og måltider sammen med familien.

Les også: Hvorfor bør vi begrense sukkeret?

Inn med rutinene!

I studien deltok 8550 4-åringer som også deltok i et større prosjekt i USA om barns helse og utvikling. Barna ble veid og foreldrene ble spurt om barnas helse og daglige rutiner.

Studien viser at barna hadde mindre sjanse for å bli overvektige hvis de så på TV mindre en to timer hver dag, sov minst 10,5 timer per natt og spiste mat sammen med familien mer enn fem ganger i uka. De som fulgte alle disse rutinene, hadde 40 prosent mindre sjanse for å bli overvektige enn de som ikke fulgte noen.

Blant barna som fulgte alle de tre rutinene, var vel 14 prosent overvektige. Blant de som ikke fulgte noen av rutinene, var nesten 25 prosent overvektige.

Det er flere faktorer som kan påvirke barnas sjanse for å bli overvektige, som etnisk bakgrunn og familiens økonomi, og forskerne korrigerte for dette. Likevel konkluderte de med at risikoen for å bli overvektig ble mindre for hver rutine som ble fulgt. Barn som hadde høy risiko for å få vektproblemer, slik som at mor var overvektig, fikk likevel en redusert risiko for overvekt hvis de fulgte faste rutiner.

Les også: Slik får du barn til å spise fullkorn

Svakheter ved studien

Selv om dette var en godt gjennomført studie, kan den ikke fastslå hva som er årsaken til at noen blir overvektige. Den kan bare si at det er en sammenheng mellom gode vaner og overvekt.

En kan også merke seg at studien ikke sier noe om hvilken mat barna spiste. Dette er en svakhet siden foreldre som gir barna faste rutiner, også kanskje i større grad enn andre gir barna sunn mat.

Uansett kan rådene fra forskerne være verdt å merke seg. Ved å følge slike rutiner kan du hjelpe barna med å være mer aktive og med å få regelmssig tid sammen med familien.

Vil du vite mer?

Kilder

Referanser

  1. Anderson S, Whitaker R. . Household Routines and Obesity in US Preschool-Aged Children. Pediatrics 2010; : .