Nyhetsartikkel

Godt forhold til besteforeldre bra for mental helse

Unge som har et godt forhold til sine besteforeldre, har langt lavere risiko for å skade seg selv sammenlignet med andre. Det viser en undersøkelse fra Senter for selvmordsforskning i Danmark.

Denne artikkelen er mer enn to år gammel og kan inneholde utdatert informasjon

Bestemorfanget – det har kanskje mer å bety for barna enn man skulle tro.

Det er liten tvil om at besteforeldre ofte er en stor støtte for både barnebarna og foreldrene deres. Men det er ikke bare den praktiske siden som er viktig: Samværet med besteforeldrene kan gi barnet oppmerksomhet, støtte og en kompetanse de ikke får andre steder.

Senter for selvmordsforskning i Danmark har undersøkt hva forholdet til besteforeldrene har å si for ungdoms risiko for å begå selvskading. Nesten 3000 unge i alderen 13 til 19 år har deltatt i undersøkelsen om selvskadende adferd. Blant annet ble det spurt om hvilket forhold de unge har til sine besteforeldre.

Undersøkelsen forsøker altså å avdekke de unges sårbarhet og om de har skadet seg selv eller går med tanker om å gjøre det. Ungdommenes forhold til besteforeldrene ser ut til å ha en beskyttende effekt når det kommer til selvskading. Tallene tyder på at det å ha et godt forhold til besteforeldrene gir 53 prosent mindre risiko for å skade seg selv i forhold til unge som ikke har et godt forhold til besteforeldrene. 


Les mer om den danske studien fra Center for Selvmordsforskning her

Sosial støtte

Besteforeldre

Undersøkelsen viser at 93 prosent av de unge har et godt forhold til minst en av besteforeldrene. Mormor er mest populær - etterfulgt av farmor. Forfatterne bak studien mener dette passer godt med tanke på at mødre gjerne søker støtte og råd hos sin egen mor.

Forfatterne bak studien mener at ved å ha et godt samvær med besteforeldrene, får barna kjenne på nærvær, interesse og oppmerksomhet på en måte som kan være støttende og gi næring til sosiale ferdigheter og kompetanse, og dermed fremme en sunn adferd.

Setter pris på samværet

Besteforeldre

Undersøkelsen viser at det er like mange gutter som jenter som har et godt forhold til minst en av besteforeldrene. Men guttene har i litt større grad enn jentene et godt forhold til både morfar og farfar - i tillegg til mormor og farmor. Om foreldrene er gift eller skilt har ingen signifikant betydning for de unges forhold til besteforeldrene.

Videre skriver forfatterne bak studien at i relasjonen til besteforeldrene, setter de unge mest pris på verdier som kjærlighet, omsorg og det å gjøre ting sammen. Å ha det hyggelig og det å gjøre noe gøy sammen, blir satt stor pris på av de unge.