Nyhetsartikkel

Gutter med autisme spiller mer dataspill

Gutter med autisme og ADHD kan ha særlig høy risiko for problematisk bruk av dataspill. De spiller også mer enn andre - gutter med autisme spiller omtrent dobbelt så mye som gutter med typisk adferd.

Dette ifølge en studie som ble publisert i tidsskriftet Pediatrics i august 20131.

Forfatterne av studien sammenlignet bruk av dataspill/TV-spill hos gutter med autisme, med ADHD, og med gutter med typisk utvikling. Dette for å undersøke hvordan symptomer og spillfunksjoner relaterer til problematisk dataspillbruk i de ulike gruppene.

Større tilgang

Deltagerne i studien var foreldre til gutter i alderen 8-18 år. 56 av guttene hadde autisme, 44 hadde ADHD, og 41 hadde gutter med typisk utvikling.

Forfatterne fant at gutter med autisme brukte dobbelt så mye tid på spill som gutter med typisk utvikling. Både guttene med autisme og guttene med ADHD hadde lettere tilgang til dataspill, og større problematisk bruk av slike spill, enn guttene med typisk utvikling.

Uoppmerksomhet er særlig forbundet med problematisk dataspillbruk i begge gruppene. Preferanser for rollespill kan være en tilleggsrisiko for problematisk dataspillbruk blant barn med autisme.

Problematisk dataspillbruk

Fra før av er det kjent at barn med autisme og barn med ADHD har høyere risiko for problematisk dataspillbruk.

Blant gutter med autisme var problematisk dataspillbruk positivt korrelert med uoppmerksomhet og hyperaktivitet, men ikke med totale autismesymptomer. Barn med autisme, og barn med ADHD, har problemer med impulskontroll og reaksjonshemming. Disse problemene ser ut til å være nært forbundet med det å være veldig opptatt av dataspill.

Det er behov for studier hvor deltagerne blir fulgt i lengre tid, for å avklare om oppmerksomhetsproblemer bidrar til mistilpasset dataspillbruk, om problematisk dataspillbruk fører til oppmerksomhetsproblemer, eller om dette påvirker begge veier.

Behov for årvåkenhet

Resultatene viser også at gutter med autisme eller ADHD hadde mer tilgang til dataspill enn gutter med typisk adferd. Kanskje får de oftere tilgang fordi de er så opptatt av å spille, eller kanskje større tilgang til dataspill fører til at man blir mer opptatt av spill, og til mer problematisk bruk. En annen mulighet, er at foreldre til barn med autisme eller ADHD, gir barna mer tilgang til dataspill for å håndtere vanskelig adferd.

Forfatterne konkluderer med at resultatene fra studien antyder at barn med autisme og ADHD kan ha særlig høy risiko for betydelige problemer relatert til dataspill, inkludert overdreven bruk av dette. Selv om det er behov for mer forskning på området, har studier i den generelle befolkningen vist at problematisk spillbruk kan ha en betydelig skadelig effekt. Funnene indikerer dermed et behov for høy årvåkenhet og vurdering av problematisk dataspillbruk i klinisk pleie for barn med autisme og ADHD.

Kilder

Referanser

  1. Mazurek MO, Engelhardt CR. Video Game Use in Boys With Autism Spectrum Disorder, ADHD, or Typical Development. Pediatrics 2013; 132 (2): 260-66. pediatrics.aappublications.org