Nyhetsartikkel

Har bestemor glemt meg?

Husker ikke bestemor hva jeg heter? Har hun glemt meg? Demens er en vanskelig sykdom å forholde seg til - også for pårørende. I denne artikkelen har vi samlet noen råd om hvordan du kan snakke med barn om demens.

Demens er en kronisk og tiltakende sykdom etter skade i hjernen som fører til tap av intellektuelle funksjoner. Den vanligste årsaken til demens er Alzheimers sykdom. Denne sykdommen starter snikende og forverrer seg gradvis.

Omtrent 101 000 personer i Norge lever med demens. Demens øker kraftig med alderen. I aldersgruppen 60-69 år har 0,7 prosent demens. Blant personer som er 90 år eller eldre har 48 prosent demens. Over 400 000 i Norge er pårørende til en person som har sykdommen. Dermed er det mange barn og barnebarn som opplever at en de er glad i, blir dement. Hvordan påvirkes du av at bestemor plutselig ikke kjenner deg igjen, eller av at bestefar gir deg skylden når han ikke finner fjernkontrollen?

Skam og irritasjon

Det er vanlig å bli trist når du hører at en du er glad i har blitt dement. Mange er redde for hva som kommer til å skje, og opplever en følelse av tap. Det er heller ikke uvanlig å bli irritert eller kjede seg fordi man hører de samme historiene om og om igjen. En del føler skyld fordi de føler det slik. Mange føler seg forvirret - før var det bestefar som passet på meg, nå må jeg passe på bestefar. Å føle skam i forhold til den demenssyke, eller oppføre seg avvisende, er også vanlige reaksjoner. Noen barn uttrykker de vanskelige følelsene indirekte. Det kan komme som vondt i hodet, magesmerter, eller barnet kan streve med å konsentrere seg om leksene.

Snakk åpent om sykdommen og lytt til barnets tanker og opplevelser. De må få mulighet til å si det de tenker uten å frykte en negativ reaksjon. Tilby barnet trøst og støtte for å hjelpe det å håndtere de vanskelige følelsene.

Neste side