Nyhetsartikkel

Har bestemor glemt meg?

Husker ikke bestemor hva jeg heter? Har hun glemt meg? Demens er en vanskelig sykdom å forholde seg til - også for pårørende. I denne artikkelen har vi samlet noen råd om hvordan du kan snakke med barn om demens.

Demens er en kronisk og tiltakende sykdom etter skade i hjernen som fører til tap av intellektuelle funksjoner. Den vanligste årsaken til demens er Alzheimers sykdom. Denne sykdommen starter snikende og forverrer seg gradvis.

Man antar at omtrent 80 000 nordmenn har demens. Demens finnes hos omtrent 15 prosent av de over 75 år, og hos omtrent 35 prosent av personer som er over 90 år. 250 000 pårørende i Norge er berørt av sykdommen. Dermed er det mange barn og barnebarn som opplever at en de er glad i, blir dement. Hvordan påvirkes du av at bestemor plutselig ikke kjenner deg igjen, eller av at bestefar gir deg skylden når han ikke finner fjernkontrollen?

Skam og irritasjon

Det er vanlig å bli trist når du hører at en du er glad i, har blitt dement. Mange er redde for hva som kommer til å skje, og opplever en følelse av tap. Det er heller ikke uvanlig å bli irritert eller kjede seg fordi man hører de samme historiene om og om igjen. En del føler også skyld fordi de føler det slik. Mange føler seg forvirret - før var det bestefar som passet på meg, nå må jeg passe på bestefar. Å føle skam i forhold til den demente, eller oppføre seg avvisende, er også vanlige reaksjoner. Noen barn uttrykker de vanskelige følelsene indirekte. Det kan komme som vondt i hodet, magesmerter, eller barnet kan streve med å konsentrere seg om leksene.

Tilby barnet trøst og støtte for å hjelpe det å håndtere de vanskelige følelsene.

Tips

Når du skal snakke med barnet om den demente, er det viktig at du finner en tid og et sted hvor dere kan snakke uforstyrret. Bruk enkle ord når du forteller, og la barnet få rom til å uttrykke følelsene sine. La barnet få vite at det å ha vanskelige følelser knyttet til at en de er glad i, som har blitt dement, er helt normalt.

Mayoklinikken har følgende råd for å hjelpe barn til å forstå demens:

 • Når barnet spør om sykdommen - svar enkelt og ærlig. Forklar at demens er en sykdom. At eldre mennesker noen ganger får en sykdom som får dem til å oppføre seg anderledes og til å glemme ting. De ser kanskje ut som før, men hjernen forandrer seg.
 • Det er lett å føle seg avvist når du ikke lenger blir gjenkjent av en kjær person. Forklar barnet at sykdommen gjør det vanskelig for bestefar å huske ting, men at barnet fortsatt er en viktig del av bestefars liv.
 • Kommer du til å bli dement? Forsikre barnet ditt om at demens ikke er smittsomt, og at de fleste ikke blir demente.
 • Hvis personen som er dement, anklager barnet for å ha gjort noe galt, som å feilplassere nøkler eller ei veske, kan barnet føle seg ansvarlig. Forklar barnet at det ikke er hans eller hennes feil.
 • Dersom dere bor sammen med et familiemedlem som er dement, forklar barnet at hverdagen vil bli anderledes. Forklar at det vil komme gode og dårlige dager.
 • Gi barnet forsikringer om at han eller hun er elsket - uansett hva fremtiden bringer.

Barn ser ofte på hvordan foreldrene oppfører seg sammen med den demente. Vis barnet at du snakker normalt med den demente, og at dere gjør vanlige aktiviteter sammen.

Generelle råd om kommunikasjon med demente:

 • Vær tålmodig. Ikke avbryt den demente. Lytt, og vis at du prøver å forstå.
 • Bruk korte, enkle setninger.
 • Si en ting om gangen.
 • Sørg for at dere ikke blir distrahert av lyder eller synsinntrykk, som for eksempel TV og radio.
 • Unngå å snakke ned til den demente, eller å snakke om personen som om han eller hun ikke var til stede.
 • Unngå å kritisere, korrigere eller krangle med den demente. Forsøk heller å finne mening i det som blir sagt, eller avled samtalen til andre tema.
 • Kroppsspråk virker bedre enn ord. Et smil eller en klem kan virke vel så godt som en beskjed.

Kilder

Referanser

 1. Nasjonalt senter for aldring og helse
 2. Mayo clinic: Alzheimer`s: Helping children understand th disease
 3. Alzheimer Society, British Columbia; Children, teens and dementia
 4. Nasjonalforeningen for folkehelsen: Kommuniser med en som har demens nasjonalforeningen.no
 5. Mayo Clinic: Alzheimer's: Tips for effective communication www.mayoclinic.org
 6. Mayo Clinic: Sharing Alzheimer`s diagnosis: Tips for caregivers. www.mayoclinic.org