Nyhetsartikkel

Har bestemor glemt meg?

Generelle råd om kommunikasjon:

 • Vær tålmodig. Ikke avbryt den demenssyke. Lytt, og vis at du prøver å forstå.
 • Snakk tydelig og sakte. Bruk korte, enkle setninger.
 • Si en ting om gangen.
 • Gi personen tid til å svare. Ikke avbryt.
 • Ha øyekontakt når dere snakker sammen.
 • Vær tålmodig og rolig.
 • Hold en positiv og vennlig tone.
 • Snakk fra en respektfull avstand.
 • Sørg for at dere ikke blir distrahert av lyder eller synsinntrykk, som for eksempel TV og radio. Gi personen din fulle oppmerksomhet.
 • Unngå å snakke ned til personen, latterliggjøre, eller snakke om personen som om han eller hun ikke var til stede.
 • Unngå å kritisere, korrigere eller krangle med den demenssyke. Forsøk heller å finne mening i det som blir sagt, eller avled samtalen til andre tema.
 • Vær oppmerksom på ditt eget kroppsspråk. Kroppsspråk virker bedre enn ord. Et smil eller en klem kan virke vel så godt som en beskjed.

Kilder

Referanser

 1. Nasjonalt senter for aldring og helse
 2. Mayo clinic: Alzheimer`s: Helping children understand th disease
 3. Alzheimer Society, British Columbia; Children, teens and dementia
 4. Nasjonalforeningen for folkehelsen: Kommuniser med en som har demens nasjonalforeningen.no
 5. Mayo Clinic: Alzheimer's: Tips for effective communication www.mayoclinic.org
 6. Mayo Clinic: Sharing Alzheimer`s diagnosis: Tips for caregivers. www.mayoclinic.org
 7. FHI: Demens www.fhi.no
 8. Nasjonalforeningen for folkehelsen: Demens nasjonalforeningen.no
 9. Better Health Channel: Dementia - advice for families www.betterhealth.vic.gov.au
 10. NHS: Communicating with someone with dementia www.nhs.uk
Forrige side