Informasjon, veiviser

Helsestasjon, kontroller

12 måneder

Individuell konsultasjon. Helsesøster og lege

Foreldreveiledning / helseopplysning

 • Tema foreldrene ønsker å ta opp
 • Amming, eventuelt morsmelkerstatning
 • Fast føde
 • Behov for D-vitamin-tilskudd i form av tran eller dråper
 • Bevegelsesutvikling (aktivitet og lek)
 • Søvn
 • Samspill mellom foreldre og barn
 • Tannhelse: tannpuss
 • Vaksinasjoner
 • Infeksjoner (luftveier mv)
 • Barns miljø og sikkerhet, 6 måneder - 2 år
 • Barnehage
 • Eventuelt tobakksfritt miljø

Somatiske helseundersøkelser

 • Vekt, lengde, og hodeomkrets
 • Generell observasjon:
  • Vold, overgrep, omsorgssvikt
 • Generell vurdering:
  • Ernæringsstatus/ kroppsproporsjoner
  • Psykomotorisk utvikling: Oppmerksomhet, kontakt, samspill, språk, bevegelsesmønster
  • Hudfarge/perifer sirkulasjon
  • Pustemønster
 • Spesiell oppmerksomhet:
  • Hud og underhud: farge (blek), utslett, sår, blødninger, lymfeknuter, kuler
  • Hodet: omkrets, form (skjevhet), sømmer, fontanelle
  • Øyne og syn: blikkontakt, skjeling, plukker små gjenstander med vanlig synsavstand
  • Hørsel: snur seg til lyd, normal språkutvikling
  • Hjerte: rytme, bilyder, perifer sirkulasjon, eventuelt lyskepuls dersom bilyd
  • Luftveier: respirasjonsfrekvens, hørbar pust, anstrengt pust, auskultasjon
  • Abdomen: lever, milt, oppfylninger
  • Genitalia: vaginalåpning, testikler i skrotum, brokk
  • Hofter: hudfolder, benlengde, abduksjon
  • Ekstremiteter og rygg: bevegelsesutslag, feilstillinger
  • Psykomotorikk utvikling: bevegelsesmønster, krabber, setter seg opp og sitter støtt med rett rygg, trekker seg opp til stående, skifter fra hånd til hånd, pinsettgrep
  • Munnundersøkelse: tannstatus, hygiene, sår, sopp

Vaksinasjon

Forrige side Neste side