Informasjon, veiviser

Helsestasjon, kontroller

Temaside om Korona

4 uker

Foreldreveiledning / helseopplysning

Gruppekonsultasjon. Helsesykepleier og eventuelt fysioterapeut.

Kommunen kan etablere barselgrupper/nettverksgrupper.

Somatiske helseundersøkelser

  • Vekt og hodeomkrets: På indikasjon (og etter foreldrenes ønske)
  • Generell observasjon:
    • Vold, overgrep, omsorgssvikt
Forrige side Neste side