Informasjon, veiviser

Helsestasjon, kontroller

6 måneder

Individuell konsultasjon. Helsesykepleier og lege

Foreldreveiledning / helseopplysning

 • Tema foreldrene ønsker å ta opp
 • Amming, ev. morsmelkerstatning
 • Introduksjon av fast føde
 • D-vitamin-tilskudd i form av tran eller dråper
 • Tannhelse: tannpuss
 • Søvn
 • Bevegelsutvikling
 • Barns miljø og sikkerhet, 0-6 måneder
 • Samspill mellom barn og foreldre
 • Foreldrenes mobil- og skjermbruk hos foreldre og bruk av sosiale medier
 • Foreldres trivsel og psykiske helse

Somatiske helseundersøkelser

 • Vekt, lengde, og hodeomkrets
 • Hørsel
 • Generell observasjon:
  • Vold, overgrep, omsorgssvikt
 • Generell vurdering:
  • Ernæringsstatus/kroppsproporsjoner
  • Psykomotorisk utvikling: oppmerksomhet, kontakt, språk (lydmønster), kroppskontroll, bevegelsesmønster
  • Hudfarge/perifer sirkulasjon
  • Pustemønster
 • Spesiell oppmerksomhet:
  • Hud/underhud: farge, utslett, sår, blødninger, lymfeknuter, kuler
  • Hodet: omkrets, form, sømmer, fontanelle
  • Observert skjevhet (torticollis)
  • Øyne: blikkontakt, skjeling
  • Hjerte: rytme, bilyder, perifer sirkulasjon, eventuelt lyskepuls dersom bilyd
  • Luftveier: respirasjonsfrekvens, hørbar pust, anstrengt pust, auskultasjon
  • Abdomen: lever, milt, oppfylninger
  • Genitalia: vaginalåpning, testikler i skrotum, brokk
  • Hofter: hudfolder, benlengde, abduksjon
  • Ekstremiteter og rygg: bevegelsesutslag, feilstillinger
  • Psykomotorisk utvikling: holder hodet og kroppen rett når sitter på fanget, står når holdes, håndgrep, symmetrisk bevegelsesmønster
  • Munnundersøkelse: undersøk munnhule og tenner
Forrige side Neste side