Informasjon, veiviser

Helsestasjon, kontroller

8 måneder

Individuell-/ gruppekonsultasjon. Helsesøster

Foreldreveiledning / helseopplysning

 • Tema foreldrene ønsker å ta opp
 • Amming
 • Kosthold
 • Behov for D-vitamin tilskudd
 • Tenner: tannpuss
 • Samspill mellom foreldre og barn
 • Språk, lek
 • Søvn
 • Barns miljø og sikkerhet
 • Sosialt nettverk
 • Forberedelse til barnehage
 • Foreldrenes trivsel og psykiske helse
 • Eventuelt tobakksfritt miljø

Somatiske helseundersøkelser

 • Vekt, lengde, og hodeomkrets på indikasjon
 • Syn, hørsel og språk
 • Psykomotorisk utvikling: Observere barnet under aktiviteter med tanke på oppmerksomhet og motoriske ferdigheter
 • Generell observasjon:
  • Vold, overgrep, omsorgssvikt
Forrige side Neste side