Nyhetsartikkel

Hjemmeskole ga ungdom bedre søvn

Forskerne bak en ny studie mener ungdom bør starte på skolen litt senere på morgenen. Hjemmeskole under pandemien kan slite hardt på mange unge, men det har vist å ha en positiv side for noen i form av bedre søvn og helse.

Under starten av pandemien våren 2020, stengte skolene og mange fikk stifte bekjentskap med hjemmeskolen. I ettertid har vi sett at nedstengningen har hatt negativ effekt på helsen og trivselen til mange unge.

Men hjemmeundervisning hadde også en positiv side, ifølge en en ny studie publisert i JAMA Network Open1: Ungdommene kunne sove litt lenger om morgenen, noe som førte til at deltagerne i studien rapporterte om bedre helse og helserelatert livskvalitet i denne perioden.

Forfatterne av studien ved Universitetet i Zürich mener resultatene kan tyde på at elevene bør starte skoledagen senere på morgenen enn hva de gjør i dag. 

Oppsiden av hjemmeskole

Ifølge flere studier økte symptomer på depresjon og angst blant unge i løpet av den første korona-bølgen våren 2020 - da skoler ble stengt og hjemmeskole innført. Flere rapporterte også om mindre tilfredshet og redusert livskvalitet, skriver universitetet i sin omtale av studien på sine nettsider.

Skoleelevene var også mindre fysisk aktive og brukte mer tid på å sitte foran skjermer i denne perioden.

Men denne nye studien fra Universitetet i Zürich (UZH) viste også at hjemmeundervisningfasen hadde en positiv effekt på helse og velvære til mange unge mennesker. 

Siden de ikke måtte dra til skolen med fysisk oppmøte, kunne de stå opp senere. Studien viser nemlig at elever fikk omtrent 75 minutter mer søvn per dag under nedstengningen.

Samtidig ble de unges helserelaterte livskvalitet betydelig forbedret og forbruket av alkohol og koffein gikk ned.

Mer søvn, bedre livskvalitet

Studien er en nettbasert undersøkelse, der forskerne inkluderte 3664 videregående elever fra Zürich under nedstengningen. Elevene fikk spørsmål om søvnmønster og livskvalitet.

Forskerne sammenlignet deretter svarene med en annen undersøkelse fra 2017 der 5308 ungdommer deltok. Resultatene viste at ungdommene stod opp og startet dagen rundt 90 minutter senere på skoledagene i løpet av den tiden de hadde hjemmeskole. Samtidig la de seg i snitt bare 15 minutter senere. Dermed økte den totale tiden med søvn med omtrent 75 minutter per dag. I helgene var det liten forskjell i søvntidene til de to gruppene.

- Selv om nedstengningen klart førte til dårligere helse og velvære for mange unge, avslører funnene våre en oppside ved skolenedleggelsen som har fått lite oppmerksomhet til nå, sier Oskar Jenni i en nyhetsmelding2 fra universitetet. Han er professor ved universitetet i Zürich og har ledet denne studien.

Tretthet, angst og fysisk plager

Universitetet skriver i sin nyhetsmelding at søvnunderskudd hos ungdom kan føre til generell tretthet, angst og fysiske plager. Dette kan igjen ha negativ effekt på kognitive funksjoner som konsentrasjon, hukommelse og oppmerksomhet, og gjør det betydelig vanskeligere å fungere i hverdagen.

De skriver videre at den tidlige starten på skoledagen i Sveits havner i konflikt med de "naturlige, biologisk bestemte sovevanene til tenåringer". Tidspunktet for skolestart om morgenen er en årsak til at mange unge lider av kronisk mangel på søvn.

- Funnene våre tyder på at det vil være en fordel om skolene starter senere på morgenen slik at ungdommene kan få mer søvn, sier Jenni.

Han tror også at effekten av å stå opp senere ville vært enda større om det ikke hadde vært for de negative effektene pandemien har hatt på psykisk helse.

Kilder

Referanser

  1. Albrecht J, Werner H, et.al. Association of Adolescent Sleep Duration During COVID Pandemic High School Closure – Effects of homeschooling on adolescents’ sleep and health.. JAMA Network Open 2022. doi:10.100/jamanetworkopen.2021.42100 DOI
  2. https://www.media.uzh.ch/en/Press-Releases/2022/Adolescent-Sleep.html