Nyhetsartikkel

Hjertehelsa til barn med fedme bedres dramatisk med hard trening

Barn med fedme har gjerne svekket hjertemuskel. - Trening har utrolig positiv effekt på disse barna, sier lege og NTNU-forsker Charlotte Björk Ingul.

Temaside om Korona
Denne artikkelen er mer enn to år gammel og kan inneholde utdatert informasjon

Ved NTNU i Trondheim har forskere undersøkt hjertehelsa til barn og unge med fedme.

- Barn som er sterkt overvektige eller har fedme, kan ha svekket hjerte og redusert funksjon av blodkar. Vi ønsket å finne ut hvordan barna måtte trene for å redusere risikoen for sykdommer på sikt, sier lege og forsker Charlotte Björk Ingul til NHI.no. Ingul er spesialist i hjertesykdommer og spesialist i anestesi- og intensivmedisin.

Resultatene var lovende: Etter 12 uker med trening fikk barna langt friskere hjerter og bedre kondisjon.

Les publikasjonen i Sports Medicine her

Barnefedme og risiko

I dag er i underkant av 1 av 7 gutter og 1 av 6 jenter i åtteårsalderen overvektige eller har fedme, henholdsvis 13 og 17 prosent (tall fra Folkehelseinstituttet 2015). Tall fra sesjonsdata viser at om lag 23 prosent av 17-åringer har overvekt eller fedme.

- Vi vet at halvparten av barn med fedme drar med seg dette inn i voksenlivet. Dermed er også barnefedme tett knyttet til utviklingen av sykdommer som hjerte- og karsykdom, diabetes og kreft. Samtidig vet vi at om man klarer å bli normalvektig med årene, forsvinner også den økte risikoen for tidlig død, sier Ingul.

Treningen

I barnefedmestudien1 inkluderte forskerne 100 norske og australske barn med fedme i alderen sju til 16 år. I tillegg deltok 100 normalvektige barn som kontroller.

- Barna ble delt inn i tre ulike grupper. Alle de tre gruppene fikk ernæringsråd og gjennomførte motiverende samtale, forteller Ingul.
To av gruppene skulle gjennomføre ulike treningsprogram. Den ene treningsgruppa gjennomførte intensiv intervalltrening etter 4×4-metoden, mens den andre trente med moderat og jevn intensitet i 44 minutter. De trente 3 ganger i uken i 12 uker. Deretter var det 9 måneder hvor halvparten ble randomisert til oppfølging.

Deltagerne skulle også føre ernæringsdagbok og hadde aktivitetsmåler på seg.

- De som trente intervaller, trente med en intensitet på 85 til 95 prosent av maksimal hjertefrekvens. De som trente moderat, trente med en intensitet på 60 til 70 prosent, forklarer Ingul.

Hovedmålet var å finne ut hvordan man kan få bedre hjertehelse.

- Vi vet fra andre studier at 4×4 er en effektiv treningsmåte og at man må trene med en viss intensitet hvis man skal trene hjertemuskulaturen. Dette er viktig om man er i risikosonen for hjertesykdom og tidlig død, og dette er godt dokumentert blant voksne. Men om det også gjelder for barn og unge, visste vi ikke på forhånd, sier Ingul.

God effekt

Resultatene viste at både moderat og høyintensiv trening hadde effekt på hjertet til barna.

- Den gode nyheten er at moderat trening også har effekt. Men høyintensiv trening påvirket hjerte litt mer i positiv retning, sier Ingul.

Dette var noe som overrasket forskeren da de så på resultatene:
- Jeg trodde høyintensitetstreningen skulle skille seg mer ut og gi langt mer effekt enn moderat trening, sier hun.

- Etter tre måneder så vi at hjertefunksjonen hadde bedret seg stort hos deltagerne, og var nesten lik som hos normalvektige barn, forteller hun. Dette gjaldt altså både de som trente moderat og med høy intensitet.
Ellers viste resultatene at langtidsblodsukkeret ble litt bedre, maksimalt O2- opptak økte og kondisjonen ble altså bedre. Denne effekten var litt større hos de som trente med høy intensitet.

Men treningen gjorde ikke barna slankere. Verken BMI eller fettlagre ble redusert som følge av treningen.
- Men hadde de fortsatt treningen utover de 12 ukene, tror jeg fettsammensetningen ville endret seg positivt, sier Ingul.

Hvordan lykkes?

Ingul understreker at det å behandle barnefedme er komplisert. Men man kan lykkes.

- Man må innse at disse barna alltid vil ha problemer med å kontrollere mat og kalorier, på samme måte som at noen alltid vil ha problemer med for eksempel matematikk. Noen barn er stillesittende av natur, mens andre igjen bruker mat som trøst. Det er så mye som spiller inn i årsakene bak barnefedme. Alle må derfor ta et felles ansvar, sier hun.

Ingul forteller at det er svært viktig at hele familien er med når barn med fedme skal endre livsstil.
- Adferdsterapi for familien ser vi har god effekt. Vi så også under studien at om en av foreldrene var med og trente og viste iver, hadde det også veldig stor effekt på barna. Familien må med, sier Ingul.

Undersøkelsen

De unge deltagerne i studien gjennomgikk en rekke undersøkelser både før treningsperioden startet, underveis og etterpå.

Forskerne undersøkte hvordan pumpefunksjonen til hjertet forandret seg både i hvile og under anstrengende fysisk aktivitet, og om effekten var forskjellig i de tre gruppene.
Hjertets struktur og funksjon ble undersøkt ved hjelp av ultralyd. Kroppssammensetningen ble målt, og fettfordelingen ble undersøkt ved hjelp av MR.

Maksimalt oksygenopptak ble målt på tredemølle. Det ble også målt blodtrykk og hvor raskt hjertefrekvensen ble normalisert etter trening. Blodprøver ga blant annet svar på endringer i insulinresistens, fettstoffprofil, generell betennelse i kroppen og markører for oksidativt stress.

Ingul forteller at selve gjennomføringen av intervalltreningen gikk svært bra.
- Det er naturlig å bli redd for å presse seg, og enkelte av barna ble det. Men etterhvert fikk de erfaring med at det gikk fint, forteller hun.

Kilder

Referanser

  1. Dias K, Ingul C, et.al. Effect of High-Intensity Interval Training on Fitness, Fat Mass and Cardiometabolic Biomarkers in Children with Obesity: A Randomised Controlled Trial. Sports Medicine 2017. DOI:10.1007/s40279-017-0777-0