Nyhetsartikkel

Hjertehelsa til barn med fedme bedres dramatisk med hard trening

Barn med fedme har gjerne svekket hjertemuskel. - Trening har utrolig positiv effekt på disse barna, sier lege og NTNU-forsker Charlotte Björk Ingul.

Både moderat og høyintensiv trening har god effekt på hjertet til overvektige barn, sier lege og NTNU-forsker Charlotte Björk Ingul.

Hopp til innhold

Ved NTNU i Trondheim har forskere undersøkt hjertehelsa til barn og unge med fedme.

- Barn som er sterkt overvektige eller har fedme, kan ha svekket hjerte og redusert funksjon av blodkar. Vi ønsket å finne ut hvordan barna måtte trene for å redusere risikoen for sykdommer på sikt, sier lege og forsker Charlotte Björk Ingul til NHI.no. Ingul er spesialist i hjertesykdommer og spesialist i anestesi- og intensivmedisin.

Resultatene var lovende: Etter 12 uker med trening fikk barna langt friskere hjerter og bedre kondisjon.

Les publikasjonen i Sports Medicine her

Barnefedme og risiko

I dag er i underkant av 1 av 7 gutter og 1 av 6 jenter i åtteårsalderen overvektige eller har fedme, henholdsvis 13 og 17 prosent (tall fra Folkehelseinstituttet 2015). Tall fra sesjonsdata viser at om lag 23 prosent av 17-åringer har overvekt eller fedme.

- Vi vet at halvparten av barn med fedme drar med seg dette inn i voksenlivet. Dermed er også barnefedme tett knyttet til utviklingen av sykdommer som hjerte- og karsykdom, diabetes og kreft. Samtidig vet vi at om man klarer å bli normalvektig med årene, forsvinner også den økte risikoen for tidlig død, sier Ingul.