Nyhetsartikkel

Høytlesing for barn: Trykte bøker ga bedre samspill enn e-bøker

Høytlesing for barn kan være verdifullt for samspill og utvikling. Forskere har funnet at barn og foreldre snakket mer om det som skjedde i boken, når de leste trykte bøker enn de gjorde når de leste e-bøker.

Temaside om Korona

Dette ifølge en studie som ble publisert i tidsskriftet Pediatrics i april 20191.

Det er fra før av kjent at det å lese høyt for sine barn kan ha en positiv effekt på barnets utvikling. Det fremmer blant annet leseglede, kunnskap hos barnet, og det kan styrke båndet mellom foreldre og barn. I dag finnes det både digitale og trykte bøker. Blant annet kan man lese bøker på ulike typer nettbrett, med eller uten lydeffekter, eller man kan lese trykte bøker.

Filmet lesestunden

Tidligere studier har vist at foreldre og førskolebarn snakker mindre om det de leser, når de leser e-bøker, sammenlignet med når de leser trykte bøker.

Hvordan foreldre og småbarn samhandler ved tilgjengelige bøker på ulike nettbrett, har ikke tidligere blitt undersøkt. Dette ønsket forfatterne av studien å se nærmere på.

Deltagerne i studien var 37 grupper med mor eller far og et barn. De ble filmet mens de leste bok sammen. Alle gruppene leste tre bøker: En elektronisk bok uten lydeffekt, en elektronisk bok med lydeffekt, og en trykt bok.

Snakket mindre sammen når de leste elektroniske bøker

Forfatterne fant at foreldrene leste på en måte som inviterte mer til samtale med barnet, og snakket mer totalt med barnet, da de leste trykte bøker enn de gjorde da de leste e-bøker. Barna snakket mer om det som skjedde i boken, og samspillet med foreldrene var bedre da de leste trykte bøker.

Forskerne konkluderer med at foreldre og barn snakket mindre sammen når de leste elektroniske bøker, og at samarbeidet også var lavere da. Fremtidige studier bør undersøke om det er spesifikke aspekter ved designet på e-bøker som kan bedre samspillet mellom barn og foreldre.

Kilder

Referanser

  1. Munzer TG, Miller AL, Weeks HM, Kaciroti N, Radesky J. . Pediatrics 2019. pediatrics.aappublications.org