Nyhetsartikkel

Hva er best ved ørebetennelse - paracet eller ibux?

Ørebetennelse er vanlig hos barn, og smertestillende medisiner blir gjerne brukt for å lindre smertene. Men hva fungerer best, paracet, ibux eller en kombinasjon?

Akutt mellomørebetennelse er vanlig blant småbarn.

Typiske symptomer er smerter i øret i forløpet av en forkjølelse. Omtrent 30 prosent av alle barn har hatt mellomørebetennelse før fylte ett år og 80 prosent før skolestart. I de fleste tilfeller er det ikke nødvendig med antibiotika fordi kroppen greier å bekjempe sykdommen på egen hånd. Behandlingen rettes først og fremst mot å redusere smerter og feber.

En ny Cochrane-gjennomgang1 har undersøkt hvilken behandling som fungerer best ved mellomørebetennelse hos barn. Er det paracetamol, NSAIDs (ibuprofen) eller en kombinasjon av disse?

Forskerne inkluderte kvalitetsstudier (randomiserte kontrollerte studier) av barn i alderen seks måneder til 16 år. Barna var ikke innlagt på sykehus. Forskerne undersøkte og oppsummerte data fra følgende: 

  • Paracetamol versus placebo
  • NSAIDs versus placebo
  • NSAIDs versus paracetamol
  • NSAIDs pluss paracetamol versus paracetamol alene

Gjennomgange av aktuelle studier førte til disse resultatene: 

Paracetamol versus placebo: Paracetamol kan være mer effektivt enn placebo for å lindre smerter etter 48 timer.

NSAIDs versus placebo: Ibuprofen kan være mer effektivt enn placebo for å lindre smerter etter 48 timer

NSAIDs versus paracetamol: Dokumentasjonen er svært usikker på effekten av ibuprofen versus paracetamol ved lindring av øresmerter etter 24 timer.

NSAIDs pluss paracetamol versus paracetamol alene: Det var ikke mulig å trekke noen konklusjoner ut fra datamaterialet.

Forskerne konkluderer dermed med at dokumentasjonen på effekten av paracetamol eller NSAIDs, alene eller kombinert, hos barn er begrenset. Paracetamol eller ibuprofen har en effekt på smertene til barnet, men om det ene legemiddelet er bedre enn det andre, er usikkert. Det er også usikkert om en kombinasjon av de to legemidlene er bedre enn et av dem alene. 

Kilder

Referanser

  1. de Sévaux JLH, et al. . Paracetamol (acetaminophen) or non‐steroidal anti‐inflammatory drugs, alone or combined, for pain relief in acute otitis media in children. Cochrane Database Syst Rev 2023. pubmed.ncbi.nlm.nih.gov