Nyhetsartikkel

Hvordan øker du barnets selvfølelse?

Noen har mye av det, andre lite. Hva kan foreldre gjøre for å styrke barns selvfølelse?

Denne artikkelen er mer enn to år gammel og kan inneholde utdatert informasjon

Sunn selvfølelse er en rustning mot livets små og store utfordringer. Barn som kjenner sine styrker og svakheter, og føler godt om seg selv, ser ut til å enklere håndtere konflikter og motstå negativ påvirkning. De har en tendens til å smile lettere og nyte livet. Disse barna er realistiske og generelt optimistisk.

Men hva kjennetegner god og dårlig selvfølelse hos barn. Og hva kan foreldre gjøre for å styrke barna på dette området?

Innholdet i denne artikkelen er hentet fra KidsHealth og skrevet av barnespsykolog Michelle New.

Les også: Selvtillit og selvfølelse

En kompleks følelse

Selvflelse, gutt

I motsetning til barn med en god og sunn selvfølelse, kan barn med lav selvfølelse slite med å takle utfordringer - som igjen kan være kilde til stor angst og frustrasjon. Tror man dårlig om seg selv, er det vanskelig å finne løsninger på problemer. Selvkritiske tanker kan føre til passivitet, man trekker seg tilbake, eller blir deprimerte. Blir disse barna stilt overfor nye utfordringer, kan gjerne den umiddelbare reaksjonen være: "jeg kan ikke."

Selvfølelse er lik egenverd (hvor mye en person verdsetter seg selv). Dette kan endre seg fra dag til dag eller fra år til år, men samlet sett har dette en tendens til å utvikle seg i barndommen og fortsette til vi er voksne.

Men selvfølelse kan være nokså kompleks: Et barn som er fornøyd med en prestasjon, men som ikke føler seg elsket, kan oppleve lav selvfølelse. På samme måte kan et barn som føler seg elsket, men som tenker dårlig om sine egne evner, utvikle lav selvfølelse. Sunn selvfølelse kommer med en god balanse.

Et sentralt spørsmål blir: skal man jobbe for å fremme selvtillit i løpet av barndommen? Barn prøver, feiler, prøver igjen, mislykkes igjen og til slutt lykkes. På denne veien utvikler de ideer om sine egne evner. Samtidig skaper de et selvbilde basert på samhandling med andre mennesker. Dette er grunnen til at foreldrenes engasjement kan hjelpe barna med å danne en sunn selvoppfatning. Foreldre kan fremme sunn selvfølelse ved å vise oppmuntring og glede på mange områder.

Neste side