Nyhetsartikkel

Hvordan påvirke barns vektutvikling?

Denne artikkelen er mer enn to år gammel og kan inneholde utdatert informasjon

Andre resultater

Resultatene fra HEIA-prosjektet viste altså hvilke barn som har størst risiko for å bli overvektige, hvordan de opplevde tilgjengeligheten av sunn mat og hva skjermtid har å bety for overvekt. Her utdyper vi resultatene nærmere:

  • 15 prosent blant jentene og 14 prosent blant guttene var overvektige i henhold til International Obesity Task Force (IOTF) sine kriterier. Blant foreldrene var 30 prosent av mødrene og 59 prosent av fedrene overvektige.
  • Høyest forekomst av overvekt ble observert blant barn med foreldre som hadde mindre enn 12 års utdanning. Barn med overvektige foreldre, spesielt mødre, kan ha en økt risiko for å utvikle overvekt, mens overvekt blant gutter så ut til å ha sammenheng med overvekt hos både mor og far.
  • Resultatene viste at 11-åringer som hadde foreldre med lav utdanning, hadde 42 prosent høyere risiko for å være overvektige enn barn av foreldre med middels utdanning. Foreldrenes utdanningsnivå (høy), frokostfrekvens (høy) og moderat til høy fysisk aktivitet var positivt forbundet med å være normalvektig. Å se på TV var positivt forbundet med overvekt når man så alle under ett.
  • De overvektige barna var mindre fysiske aktive enn de normalvektige. Mye fysisk aktivitet hang sammen med større følelse av mestring og opplevelse av å bli støttet av venner. I tillegg hadde mer tid brukt på PC/spill i helgene sammenheng med lite fysisk aktivitet (men dette gjald kun blant de overvektige, og ikke de normalvektige barna).
  • Jo høyere foreldrenes utdanning var, jo høyere var den opplevde tilgjengeligheten av sunn mat (frukt og grønnsaker), og jo lavere var tilgjengeligheten av usunn mat (brus og saft med sukker)
  • Etter 8 måneders intervensjon var tiden barna brukte foran en skjerm lavere blant jentene i tiltaksgruppen sammenlignet med kontrollgruppen. Det samme gjaldt inntak av sukkerholdig drikke. En slik effekt ble ikke funnet blant guttene. Effektene varierte ikke sett i lys av foreldrenes utdanning.
  • Det ble funnet gunstige effekter for KMI hos jenter, men ikke hos gutter.

Les også: Barn, leskedrikk og vektøkning

Kilder

Referanser

  1. Mona Bjelland, Ingunn H. Bergh, May Grydeland og Nanna Lien: Utvikling, gjennomføring og evaluering av HEIA-prosjektet:Kan skolen være en arena for å fremme sunn vektutvikling blant 11-13 åringer?
  2. www.nih.no
Forrige side