Nyhetsartikkel

Hvorfor går de ikke?

1000 norske kvinner er på flukt og bor på hemmelig adresse på grunn av vold.

Denne artikkelen er mer enn to år gammel og kan inneholde utdatert informasjon

Mange mener at kvinner i et mishandlingsforhold, må forlate mannen før det ender med bank. Hvorfor er det så vanskelig for dem å gjøre det?

I 2009 hadde 1869 kvinner 2368 opphold på krisesenter i Norge, på grunn av mannens vold. Kvinnene overnattet tilsammen nær 70 000 døgn på krisesenter i 2009. 51 prosent av beboerne hadde barn der sammen med seg. 19 prosent av kvinners helseplager og skader i industriland er på grunn av menns vold. De fleste kvinner som blir drept i landet, blir drept av sin samlivspartner, eller av eks-partneren.

Berit Schei, professor ved Institutt for Samfunnsvitenskaplige Fag i Trondheim, har skrevet doktorgradsavhandling om kvinner som lever i et mishandlingsforhold. Hun mener at kvinnene ikke nødvendigvis blir hos den voldelige mannen. - Det er en myte at kvinnene ikke klarer å bryte ut av et slikt forhold. De kommer seg ut av forholdet, men de trenger tid, og de trenger hjelp for å klare det. Dette ser man blant annet på at de forholdene som hyppigst blir rapportert, er kvinner som forteller om tidligere mishandling. For øvrig er det ikke noen spesiell type kvinne som havner i et slikt forhold. Det kan skje alle typer kvinner. Det er hos mennene vi kan finne likhetstrekkene, sier Schei.

Prosess

Regjeringens handlingsplan, ”Vold mot Kvinner”, beskriver at vold blir brukt som et middel til undertrykking. Mannen bruker vold for å få viljen sin, og fører i tillegg sterk kontroll. Slik stadfester han at kvinnen er underordnet.

Tove Smådal, daglig leder i Krisesentersekreteriatet, mener at det ikke er så rart at det kan være vanskelig for kvinner å forlate mannen som slår.

- De fleste jeg har snakket med, sier at det begynner med kontroll. Det er klart det er mange små tegn, men når man er forelsket, er det ikke alltid så lett å legge merke til disse tingene. Ofte starter det med at mannen sørger for isolering, ”må du gå ut nå, vil du ikke heller være sammen med meg? Elsker du meg ikke?”, kan være et eksempel på en begynnelse. Kvinnene kan være redde for at de skal bli forlatt, dersom de ikke gjør som han sier, og gradvis blir omgangskretsen innskrenket. Det er en prosess som går frem til det første slaget faller, en prosess som gjør kvinnen usikker. På denne tiden blir også kvinnens selvbilde mye dårligere, og ofte begynner hun å ”se seg selv med mannens øyne” Hun kan begynne å tro på at han har rett, og at hun fortjener den volden hun blir utsatt for, sier Smådal.

Kjærligheten er viktig

Kanadiske undersøkelser viser at mannen fungerer normalt, så lenge forholdet går bra. Den syke siden kommer først frem, når det oppstår problemer i forholdet.

- Man må huske hvor viktig kjærligheten er også i disse forholdene. Mannen slår jo ikke hele tiden. Ofte føler kvinnene at de har to valg, enten å forlate kjærligheten, eller å leve i et forhold med både kjærlighet og vold. I mange tilfeller er det også små barn med i bildet, og det kan være vanskelig å anmelde, eller forlate, mannen som er far til dine barn, eller mannen du elsker og giftet deg med, sier Smådal.

I følge politiet, er mørketallene av familievold svært høye. Hele 90-95% av forholdene blir aldri anmeldt. En av grunnene kan være at mange kvinner har en ubegrunnet frykt, for at barna skal bli tatt fra dem dersom forholdet blir kjent.

Frykt for fattigdom

Regjeringens handlingsplan ”Vold mot kvinner”, viser at det er flere forhold som gjør dette ytterligere komplisert. ”Det er eksempler på at mishandlede kvinner vender tilbake til mannen, fordi de ikke var i stand til å forsørge seg selv og barna. Lav inntekt kan derfor utgjøre fare for å måtte forbli i voldelige samliv.”

- Det er klart at kvinnens økonomiske situasjon også er viktig. Frykten for å leve i fattigdom dersom man bryter, er stor. I det hele tatt føler kvinnen ofte at hun er avhengig av mannen, og hun mener at hun vil få problemer med å klare seg uten ham, sier Smådal.

Enkelte mener at kvinnen selv har et ansvar, for å forlate mannen før det ender med bank. Økonomien, kjærligheten og prosessen kvinnen går igjennom før det første slaget kan gjøre dette vanskelig. For som politiet i Bergen skriver i sin utredning om temaet; ”Politiet må til enhver tid huske at familiemedlemmer som blir utsatt for vold, ofte har problemer med å ta egne valg”.