Nyhetsartikkel

Ingen økning av barn og unge med overvekt

Barn og unge med overvekt og fedme i Norge har stabilisert seg. En fersk rapport fra Folkehelseinstituttet viser hvordan situasjonen er i dag.

Denne artikkelen er mer enn to år gammel og kan inneholde utdatert informasjon

Overvekt blant barn og unge er en stor helseutfordring både i Norge og i mange andre land. Derfor er det gledelig at de ferske tallene fra Barnevekststudien ved Folkehelseinstituttet viser at andelen åtteåringer med overvekt og fedme ser ut til å være stabil fra 2008-2015.

Les også: Overvekt hos barn

Likevel er det mange som sliter med overvekt:

Tallene viser at omtrent 1 av 7 gutter og 1 av 6 jenter i åtteårsalderen er overvektige eller har fedme. For 17-åringene er andelen på omtrent 23 prosent. Tallene om 17-åringene er hentet fra Forsvaret og er basert på egenrapporterte data ved sesjon 1, der 17-åringer svarer på skjema over internett.

Foreldrenes bakgrunn og utdanning henger sammen med barnas vekt, og de nye tallene viser at andelen barn med overvekt og fedme er lavest i familier der foresatte har videregående eller høyskoleutdanning.

Les også: - Ta barn og overvekt på alvor

- Det er gjort en god jobb

Hund, kjledyr

Barnevekststudien er en landsdekkende undersøkelse i Norge. Målet er å følge hvordan overvekt og fedme utvikler seg i aldersgruppen 8 til 9 år over tid. Derfor har Folkehelseinstituttet gjennomført målinger på de samme 125 skolene blant nye 3. klassinger i 2008, 2010, 2012 og 2015.

Les også: Foreldre ser ikke barnas overvekt

Funn fra undersøkelsen er:

  • Gjennomsnittlig andel med overvekt (inkludert fedme) i 2015 var 13,3 prosent blant gutter og 16,7 prosent blant jenter.
  • Gjennomsnittlig andel med fedme i 2015 var 2,3 prosent blant gutter og 3 prosent blant jenter.
  • Gjennomsnittlig andel med bukfedme (abdominal fedme) i 2015 var 6,5 prosent blant gutter og 8 prosent blant jenter.

I perioden fra 1970 fram til 2000 har trolig andelen overvektige barn økt. Men prosentandelen 3.klassinger med overvekt, fedme og bukfedme har altså forandret seg lite fra 2008 til 2015.

– Det er bra at gjennomsnittlig andel barn med overvekt og fedme ser ut til å ha stabilisert seg. Foreldre, barnehage og skole har gjort en god jobb ved å rette oppmerksomheten mot kosthold og fysisk aktivitet. De er viktige aktører for å fremme helse og utjevne sosial ulikhet, sier prosjektleder for Barnevekststudien, Ragnhild Hovengen ved Folkehelseinstituttet.

Les også: Økning av overvektige barn

Foreldrenes bakgrunn

motivasjon

Den nye undersøkelsen viser altså at barns sosioøkonomiske bakgrunn påvirker helsa.

Les også: Barn, leskedrikk og vektøkning

Kort oppsummert viser tallene at:

  • Prosentandelen med overvekt og fedme var betydelig høyere blant barn av mødre med lav utdanning sammenlignet med barn av mødre med høy utdanning.
  • Forekomsten av overvekt og fedme og bukfedme var cirka 1,5 – 2 ganger høyere blant barn i små kommuner sammenliknet med barn fra store kommuner.
  • Prosentandelen med overvekt og fedme blant barn av skilte foreldre var drøyt 50 prosent høyere sammenliknet med barn av gifte foreldre.

For å forebygge fedmeepidemien, viser FHI til Verdens helseorganisasjon (WHO). WHO påpeker at man må ha hele miljøet til barnet i tankene når overvekt og fedme skal bekjempes, ingen enkelttiltak kan alene stoppe dette. Det er i barne- og ungdomsårene at mulighetene for å forebygge overvekt i voksen alder trolig er størst.

Les også: Kostråd ved overvekt hos barn

(Kilde: FHI: http://www.fhi.no/artikler/?id=118962)

Kilder

Referanser

  1. http://www.fhi.no/artikler/?id=118962