Informasjon

- Flere barn burde vært omplassert tidligere

Slitne foreldre og mennesker med et sykt sinn

følge Barne- og familiedepartementets "Strategi mot seksuelle og fysiske overgrep mot barn", har små barn generelt større risiko for å bli utsatt for vold enn større barn. Vet man noe om årsakene til at det er slik? - Hvorfor man rister en tre måneder gammel prematur baby slik at den får hjerneskader mener du? Jeg tror du sikkert kan kjenne igjen fortvilelsen som kan oppstå når barnet gråter uavbrutt og du ikke forstår hvorfor - og at man i slike situasjoner også kan bli både frustrert og sint. Tenk deg i tillegg at mor er helt alene, hun har et barn som gråter mer enn vanlig fordi det er sykt, kanskje gråter barnet døgnet rundt. Da kan det være at den totale belastningen blir for tøff. Kanskje har ikke mor noen andre å "lene seg til" - hun har lite nettverk og ingen støtte. Kanskje har mor også problemer med grenser. Noen av oss har ikke den nødvendige tålmodigheten og de nødvendige grensene, og er lettantennelige når vi blir presset litt. Da kan man reagere på en måte man slett ikke bør gjøre, og det kan ofte gå veldig galt fordi et lite barn er så sårbart. - En annen side av saken er systematiske overgrep. Folk som uten noen som helst foranledning kan løfte et spedbarn opp av sengen og slå og sparke barnet. Da snakker vi om mennesker som er psykisk syke eller har en personlighetsforstyrrelse. Det skjer noe galt i hodet deres. - Et lite barn krever totalomsorg og må ha hjelp til absolutt alt. Det krever mer av den voksne sammenlignet med det å samhandle med større barn. 5-åringen kan kle på seg selv og utrykke behov. Spedbarnets behov kan være vanskelig å forstå, og spedbarnet må ha hjelp til alt. Dette gjør at omsorgspersoner lettere kan bli frustrert, sier Borgen.

Forrige side Neste side