Informasjon

- Flere barn burde vært omplassert tidligere

Ødelegger selvbildet

Barn som blir utsatt for overgrep kan få problemer med å fungere godt sosialt.

- Barn som utsettes for overgrep av en nær omsorgsperson kan knytte seg til den voksne på måter som skader utviklingen av barnets selvbilde og tilpasningsevne. Dette begrenser muligheten til å etablere intime og stabile forhold til andre. Barnets tillit til andre mennesker skades. Dette er lett å forstå når det dreier seg om psykiske overgrep i form av at barnet duperes, ignoreres eller rett og slett drites ut i andres nærvær. Men det gjelder også andre typer overgrep. Dersom mor eller far er overgriper kan dette bli svært alvorlig, fordi barnet da samtidig mister den viktige naturlige støtten fra sine mest betydningsfulle modeller og omsorgspersoner. På den andre siden har du de såkalte løvetannbarna. De som "overlever" alt og finner ut av saker og ting på egen hånd. Det er altså ikke nødvendigvis noen sammenheng mellom at barn blir utsatt for overgrep og at de får sosiale problemer. Det er imidlertid helt klart en fare for at utsatte barn kan få problemer med å fungere godt sosialt, men mange viser en utrolig evne til å få det til likevel, sier Borgen.

Han påpeker at det er viktig å huske at foreldre som begår overgrep mot barna sine eller gir barna for dårlig omsorg, ikke må betraktes som uhyrer. Mange veksler mellom overgrep og det å være kjærlighetsfulle og tilstedeværende foreldre.

- Jeg tror barn som blir utsatt for omsorgssvikt eller overgrep fra foreldrene på mange måter er knyttet til foreldrene sine som barn flest. Ofte er det utrolig å se hvor lite som skal til fra foreldrenes side for at barna skal bli glade. Barna skjønner kanskje at noe er galt, men oftest er de såkalt lojale mot foreldrene. Men dette handler ikke bare om lojalitet. Barnet er jo avhengig av foreldrene sine og de er ofte redde og usikre med hensyn til hva som kan skje med dem og med foreldrene hvis de sier fra. Noen blir også truet til å holde kjeft, sier Borgen.

Forrige side Neste side