Informasjon

- Flere barn burde vært omplassert tidligere

Flere barn bør omplasseres tidligere

noen tilfeller kan foreldre som begår overgrep lære å bli bedre foreldre. Det kan være foreldre som ikke har tilstrekkelige kunnskaper om barn og om hva barn trenger. Det kan også være foreldre som begår situasjonsbetingete overgrep. Et eksempel på det siste kan være foreldre som har store økonomiske eller praktiske problemer, som de får hjelp til å løse. Ved systematiske overgrep eller tegn på massiv omsorgssvikt har Borgen mindre tro på at det nytter å gjøre noe. Han mener at langt flere barn burde vært omplassert, og at de burde blitt omplassert tidligere enn de blir i dag.

- Jeg hører ofte om barn som man har satt inn drøssevis av tiltak for opp gjennom hele oppveksten, men der dette ikke fungerer. Så er barnet 14 år, skulker skolen, har begynt å eksperimentere med stoff og har kanskje prostituert seg ved et par anledninger. Da er det som regel både sent og vanskelig å hjelpe. Barn har et utrolig utviklingspotensiale, og dette er absolutt størst når barnet er minst. Barnet preges av det som det utsettes for. Opplevelser setter spor i hjernen ved at ulike hjerneceller knyttes til hverandre i bestemte mønstre. Medisinsk forskning viser blant annet at de som utsettes for stress og påkjenninger i barndommen, utvikler andre og mer uhensiktsmessige mønstre i hjernen enn de som har et godt liv. Videre snakker man om følsomme perioder der ulike deler av hjernen er mer utsatt for skade som følge av overgrep enn andre. Mønstrene preger i neste omgang barnets reaksjoner på omgivelsene og fører ofte til at barnet reagerer uhensiktsmessig på det de senere opplever. På denne måten kan uheldige mønstre forsterkes. Derfor er det så viktig å hjelpe barnet tidlig, slik at vi bryter mønsteret og forebygger at usunne handlingsmønstre etablerer seg, avslutter Borgen.

Forrige side Neste side