Nyhetsartikkel

Kan leggerutiner påvirke barns adferd?

En ny studie konkluderer med at barn uten faste leggetider har større adferdsproblemer både hjemme og på skolen i forhold til barn som legger seg til faste tider hver kveld.

Denne artikkelen er mer enn to år gammel og kan inneholde utdatert informasjon

Men forskerne fant også ut at hvis barna begynte å gå til sengs til faste tider, førte dette til at adferden ble bedre.

En stor studie fra England, som er publisert i tidsskriftet Pediatrics, har undersøkt hva leggetider og leggerutiner har å bety for barns adferd. De fant ut at barn med uregelemessig leggetid i større grad enn andre hadde adferdsproblemer.

Forskerne så på data fra mer enn 10.000 barn født i Storbritannia i 2001 og 2002 som deltok i en langtidsstudie.

Når barna var tre, fem og sju år, skulle foreldrene fylle ut spørreskjemaer som omhandlet leggerutiner: Har barnet en fast tid det går til sengs på ukedager, og når er leggetiden?

I tillegg skulle foreldre og lærere evaluere 7-åringenes adferd, ved å vurdere oppførsel, relasjoner til klassekamerater, hvor emosjonelle de var og hyperaktivitet. Både foreldrene og lærerne ga dårligere score til barn som ikke hadde faste leggerutiner. Resultatene viser også at adferden ble verre jo flere år barna levde uten faste leggetider.

Det å mangle faste rutiner i forbindelse med leggetidspunkt, hadde størst effekt på barns adferd. Resultatene viste også at barn med sen leggetid hadde i større grad adferdsproblemer enn de som la seg tidlig. Men på den positive siden: barn som fikk en mer regelmessig leggetid, fikk også en bedre adferd.

- Dette er oppmuntrende, fordi det viser at foreldre kan gjøre endringer som kan påvirke barnas oppførsel, sier professor Yvonne Kelly, som ledet studien, til Reuters Health.

Les også: Får barnet nok søvn?

Kroppens klokke

Resultatene viser at når barna var tre år gamle, var det omtent 20 prosent som ikke gikk til sengs til en fast tid. Blant femåringene hadde tallet falt til 9 prosent, mens blant sjuåringene var det åtte prosent som ikke gikk og la seg til fast tid.

Forfatterne konkluderer med at det å ha regelmessige leggerutiner i tidlig barndom har en viktig innflytelse på barns adferd. De skriver at det er gode muligheter for familier å gjennomføre tiltak som kan ha viktige virkninger på helsen gjennom hele livet.

Les også: Faste rutiner gir bedre søvn

Forfatterne konkluderer med at siden studien viser at virkningene av inkonsekvente leggetider er reversibel, kan helsepersonell se etter søvnforstyrrelser som en del av rutinemessige besøk hos helseseøster eller lege.

- Hvis du ofte endrer på mengden søvn du får, eller endrer på tidene du går til sengs, vil dette trolig rote det til for kroppens egen klokke. Dette får konsekvenser for hvordan kroppen din er i stand til å jobbe dagen etter, sier lederen av studien, Yvonne Kelly, til Reuters Health.

Forskerne prøvde å korrigere for andre faktorer som vaner i familien og foreldrenes bakgrunn, men det er likevel mulig at barnas atferdsproblemer ikke direkte er forårsaket av uregelmessig leggetider.

Les også: Søvnproblemer hos barn - informasjon til foreldre

Neste side